Hoppa till innehåll

Etelä 20

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Huvudsyftet med övningen är att öka truppernas prestationsförmåga och beredskap för krävande stridsuppgifter i bebyggelse i situationer som utvecklas snabbt. Under övningen beaktas de restriktioner som coronaepidemin medför för övnings- och utbildningsverksamheten.

Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.

I övningen, som leds av Gardesjägarregementet, deltar trupper från Björneborgs brigad, Finska vikens sjöbevakningssektion och Karelska brigaden. I övningen deltar även stabspersonal från Armén, Flygvapnet, Marinen och Markstridsskolan. 

Övningen leds av kommendören för Gardesjägarregementet, överste Petteri Tervonen

Övningen utförs i Helsingfors,Vanda, Sibbo, Kervo, Nurmijärvi, Lojo, Borgå och Lovisa.

 

Nyheter

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland
Gardesjägarregementet

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.
15.5.2020 | 10.23

Övningen kan följas på nätet 

#etelä20 #maavoimat #kaartjr

 Facebook.com/maavoimat
 Facebook.com/kaartinjr
 Twitter.com/maavoimat @maavoimat
 Twitter.com/kaartinjr @kaartinjr
 Instagram.com/maavoimat
 youtube.com/puolustusvoimat

Övningens informatör

Meri Leppänen
0299 421 235
meri.leppanen (at) mil.fi

 

 

´