Hoppa till innehåll

Två soldater i en urban miljö med graffiti på bakgrundsväggen

För beväringar

Gardesjägarregementet utbildar militärpoliser, stadsjägare och spanare.

Gardesbataljonen

Soldater övar på tunnelbanestationen

Gardesbataljonen producerar militärpoliskompanier för de krigstida trupperna och förare för trupperna som trupproduceras vid Gardesjägarregementet.

Gardesbataljonen hör till eliten inom militärpolisbranschen. Militärpoliskompanierna utbildas för huvudstadsregionens bebyggda område och största delen av övningarna förverkligas i samarbete med olika myndigheter. Till exempel samarbete med polisen övas på åtminstone månatlig basis. I utbildningen betonas verksamhet och kontrollerad användning av maktmedel bland civilbefolkningen i samband med skydd av objekt och avvärjning av specialtrupper. Även huvudstadens unika verksamhetsmiljö betonas med sina tunnelnätverk, metrostationer och stora byggnadskomplex.

Arméns hederskompani verkställer försvarsmaktens överbefälhavares, försvarsministerns, kommendören för försvarsmaktens och Helsingfors garnisons militära representationsuppdrag och ansvarar för bevakningen av objekt - inklusive hedersvakten vid Presidentens slott.

Soldater står i rad i staden med grå kläder. Framför dem finns en lång röd matta.

1. och 2. Militärpoliskompaniet ger militärpolisutbildning och ansvarar i tur och ordning för garnisonens bevaknings- och representationsuppgifter. I militärpolisutbildningen ingår utbildning i användning av maktmedel, skydd av person och strid i bebyggt område. Tjänstgöringstiden för manskap är 255 dygn.

Beväringar som tjänstgör i uppgifter för förare och ledare av tunga fordon tjänstgör vid Transportkompaniet. Tjänstgöringstiden för förare är 347 dygn. Beväringar som arbetar med specialuppgifter inom kommunikation, media och datateknik tjänstgör i specialkommenderingsplutonen. Deras tjänstgöringstid är 255 dygn.

Nylands jägarbataljon

Soldaten siktar från tanken

Nylands jägarbataljon utbildar prestationsdugliga stadsjägare för olika uppgifter inom Stabs- och signalkompaniet och Stadsjägarkompaniet. I stadsjägarnas utbildning betonas anfallsstrid.

1. jägarkompaniet

2. jägarkompaniet/Beredskapstruppen

Stabs- och signalkompaniets 

Försvarsmaktens idrottsskola

En soldat tittar genom kikare

Idrottsskolans viktigaste uppgift är att utbilda spaningsgrupper för behov vid undantagsförhållanden, utöver vilket den också möjliggör att begåvade idrottare kan träna under beväringstjänsten.

Idrottsskolan är en traditionell del av den finländska topp-idrottens träningssystem. Den dagliga träningen förverkligas i samarbete med Huvudstadsregionens idrottsakademi och Vuokatti-Ruka -idrottsakademin. Idrottsskolan samarbetar också med Olympiakommittén, grenförbunden, föreningarna och personliga tränare för att finna de bästa möjliga individuella lösningarna.

Spaningskompaniet ansvarar för beväringarnas militära utbildning, med undantag av idrottarna som tränar längdåkning, skidskytte, skidorientering, backhoppning, brädåkning och nordisk kombination. De här idrottarna tjänstgör vid Kajanalands brigad. Tjänstgöringstiden är 165 eller 347 dygn.

Mer information varusmies.fi/sv/forsvarsmaktens-idrottsskola

´