Hoppa till innehåll

Övningen Saber Strike 18 i Estland

Armén deltar i den internationella övningen Saber Strike 18 i Tapa i Estland under perioden 7–15.6.2018. Övningen ordnas i Baltikum och leds av USA:s stridskrafter i Europa.

Finländarna som deltar i övningen ingår i Estlands 1. Brigad och övar vid övningsområdet i Tapa i Estland.

En pionjärpluton från Karelska brigaden och en brogrupp från Björneborgs brigad deltar i övningen. Personal från försvarsmakten deltar också i övningen i stabsofficersuppgifter. Den deltagande truppens styrka uppgår till totalt ca 35 personer.

Pionjärplutonen som deltar i Saber Strike 18 övar på att stöda en mekaniserad bataljon i strid i en internationell verksamhetsmiljö. Under övningen utvecklar man även ledningsförmåga på stabs-, pluton- och individnivå. Genom att delta i övningen förbättrar armén den internationella kompatibiliteten för sina trupper och system och stöder det nationella försvaret.

Deltagande i övningen Saber Strike ingår i arméns planerade övningsverksamhet för i år. Finland har, med olika sammansättningar, deltagit i övningen sedan 2012 i enlighet med statsledningens riktlinjer.

´