Utbildning som huvuduppgift

I Kajanalands brigad utbildas jägare, partigängare, artillerister, pionjärer, signalmän, fordonsförare och servicemän till trupper som behärskar de särskilda förhållandena i Norra Finland. Dessutom har vi som uppgift att se till upprätthållandet och utvecklingen av försvarsberedskapen inom vårt ansvarsområde i Norra Österbotten, Kajanaland, Norra Savolax och Norra Karelen.

Organisation

Organisationen består av staben och fem truppenheter samt tre regionbyråer.

Kainuun prikaati kartalla

Lisätietoja vastuullamme olevista harjoitusalueista liitteessä.

Kainuun prikaatin harjoitusalueet