Hoppa till innehåll

Fordonet drar repsoldater med skidor

Jägarbrigaden - Om oss

Jägarbrigadens organisation

I Jägarbrigaden ingår Staben och Lapplands jägarbataljon i Sodankylä samt Rovaniemi Luftvärnssektion, Lapplands militärmusikkår och Lapplands regionbyrå i Rovaniemi.

Staben
Staben stöder Jägarbrigadens kommendör i ledningsverksamheten och har som lokal militär- och förvaltningsmyndighet hand om de militära uppgifter och förvaltningsuppgifter som beordrats staben.

Lapplands militärmusikkår
Lapplands militärmusikkår är Norra Finlands militärmusikkår. Militärmusikkåren livar upp försvarsmaktens tillställningar med musik och uppträdanden samt ger regelbundet konserter i Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten.

Lapplands regionbyrå
Lapplands regionbyrå har hand om värnpliktsärenden för personer som bor i landskapet Lappland samt fattar förvaltningsbeslut om värnpliktiga.

´