Hoppa till innehåll

Maasotakoulu kouluttaa usean eri aselajin osaajia

Marksstridsskolan - arméns försvarsgrensskola

Markstridsskolan är arméns försvarsgrensskola. Våra viktigaste uppgifter är att utbilda värnpliktiga och personal, forskning och utveckling för armén, och beredskap. Genom att utföra dessa uppgifter producerar Markstridsskolan prestationsförmåga för försvarsmakten och i synnerhet för armén.

Markstridsskolan finns på fem orter: i Villmanstrand, Fredrikshamn, Hattula, Kankaanpää och Riihimäki. Vid Markstridsskolan jobbar över 600 personer. Överste Kari Pietiläinen är chef för Markstridsskolan och Villmanstrand-Fredrikshamns garnison.

 

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
Pressmeddelande 27.8.2021 12.00

Begravningen av Mannerheimriddaren Tuomas Gerdt i Villmanstrand

Markstridsskolan
Pressmeddelande 23.11.2020 9.01

Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen

Markstridsskolan
Pressmeddelande 14.5.2020 14.52

Artilleriskolan vid Markstridsskolan leder nordisk artilleriövning

Markstridsskolan
Pressmeddelande 13.5.2019 7.00

Simulatorutbildning i klassrummet och i terrängen

Markstridsskolan
Nyhet 4.3.2019 0.01

Den anställda personalens kompetensutveckling

Markstridsskolan
Pressmeddelande 30.6.2017 8.09