Maasotakoulu kouluttaa usean eri aselajin osaajia

Marksstridsskolan - arméns försvarsgrensskola

Markstridsskolan är arméns försvarsgrensskola. Våra viktigaste uppgifter är att utbilda värnpliktiga och personal, forskning och utveckling för armén, och beredskap. Genom att utföra dessa uppgifter producerar Markstridsskolan prestationsförmåga för försvarsmakten och i synnerhet för armén.

Markstridsskolan finns på fem orter: i Villmanstrand, Fredrikshamn, Hattula, Kankaanpää och Riihimäki. Vid Markstridsskolan jobbar över 600 personer. Överste Asko Muhonen är chef för Markstridsskolan och Villmanstrand-Fredrikshamns garnison.

 

Den anställda personalens kompetensutveckling
Markstridsskolan
Pressmeddelande 30.6.2017 8.09