Hoppa till innehåll

Harjoituksessa

Information om oss

Karelska brigaden, KARBR, är ett stort truppförband inom armén, som representerar alla vapenslag inom armén. Brigadens huvuduppgift är att utbilda krigstida trupper för Finlands försvarsmakt. Kommendör för Karelska brigaden är brigadgeneral Jyri Raitasalo.

Vid Karelska brigaden utbildas årligen ungefär 4 200 beväringar. I beredskapsförbandet arbetar ungefär 600 anställda, av vilka nästan en tredjedel verkar i civila uppgifter.

Brigadens anda, som på finska kallas "Kaarti päälle" (på svenska ungefär "Ryck fram") och som man har som gemensamt värde, utgörs av en stark vilja, yrkesskicklighet som utvecklas samt resultatrik samverkan.

Karelska brigadens organisation och historia

Till Karelska brigaden hör sex truppenheter: Kymmene jägarbataljon, Karelens artilleriregemente, Salpausselkä luftvärnssektion, Kymmene pionjärbataljon, Östra Finlands signalbataljon och Karelens underhållsbataljon. Till organisationen hör dessutom staben för Karelska brigaden samt Södra Savolax regionalbyrå och Sydöstra Finlands regionalbyrå som lyder direkt under biträdande kommendören.

Södra Savolax regionalbyrå i S:t Michel svarar för värnpliktsärenden inom sitt område, det vill säga för uppbåd, administrativa beslut såsom ändring av tjänstgöringsplats eller inryckningstidpunkt samt reservistärenden.

Sydöstra Finlands regionalbyrå i Kouvola svarar för värnpliktsärenden inom sitt område, det vill säga för uppbåd, administrativa beslut såsom ändring av tjänstgöringsplats eller inryckningstidpunkt samt reservistärenden.

´