Hoppa till innehåll

En stadskanare siktar med ett anfallsgevär från runt hörnet

Gardesjägarregemente

Gardesjägarregemente utbildar trupper som specialiserar sig på strid i bebyggda områden att försvara Helsingfors och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerheten upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Träning och skjutövningar i Sandhamn och träning i Nyland är en nödvändig del av krigstida truppers resultatutveckling.

Gardesbataljonen, Nylands Jägarbataljon, Idrottsskolan, Gardets musikkår, och Nylands regionalbyrå tillhör Gardesjägarregementet.

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
Pressmeddelande 27.8.2021 12.00

Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 21.5.2021 14.19

Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020

Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 23.11.2020 15.18

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland

Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 15.5.2020 10.23

Andra koronafallet bland beväringar vid Gardesjägarregementet

Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 21.3.2020 15.01

Den lokala försvarsövningen Kehä 20 ordnas i huvudstadsregionen och östra Nyland

Gardesjägarregementet
Pressmeddelande 17.2.2020 11.21