Kontaktinformation

Jägarbrigaden
PB
99601 SODANKYLÄ
Kasarmintie 94, Sodankylä
 
[email protected]

Tfn 0299 800 (växel)