Hoppa till innehåll

Kämpar släpper av helikoptern med ett rep

Armén

Armén försvarar hela rikets landområde och genomför alla uppgifter som försvarsmakten har.

Försvaret av hela riket utgår från den omfattande reserven som produceras genom värnplikten. Vid arméns åtta truppförband utbildas årligen ungefär 20 000 beväringar och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst. Vid repetitionsövningarna som upprätthåller reservens kunnande och kompetens utbildas årligen tusentals reservister.

Armén stöder det övriga samhället genom att årligen ge handräckning över 400 gånger till de andra myndigheterna.

Armén leder huvuddelen av försvarsmaktens internationella militära krishanteringsoperationer och utbildar samt utrustar de trupper som sänds till krishanteringsuppdrag.

Arméns uppgifter

 1. Det militära försvaret av Finlands landområden

 2. Stödet till andra myndigheter

 3. Deltagande i lämnande och mottagande av internationellt bistånd

 4. Deltagande i internationell militär krishantering

Arméns krigstida trupper 180 000 soldater

Operativa trupper

 • Krävande mobila stridsuppgifter över hela landet
 • Välutrustade
 • Insatsinriktade

Territoriella trupper

 • Orsaka förluster för motståndaren, kontrollera områden (det förnyade stridssättet)
 • Utrustning enligt uppgift
 • De viktigaste områdena

Lokaltrupper

 • Skyddar objekt, ställer upp trupper, samarbetar med olika myndigheter
 • Lätt utrustning
 • Finns över hela landet

Arméns personalstyrka

Personal 4 380
Militärer
Civila
3 610
770
Beväringar 18 400
Varav frivilliga kvinnor   1 000
Reservister (2017) 18 400
Repetitionsövningar
Frivilliga övningar
 

13 100
5 300
 

Krishanteringsoperationer  760
Varav reservister 515

Arméns materiel

Stridsvagnar
Leopard 2A6
Leopard 2A4
200
100
100
Pansarskyttebandvagnar
CV9030 FIN
BMP 2M
200
100
100
Bepansrade manskapstransportfordon 700
Bandvagnar 1200
Fältkanoner 800
Transporthelikoptrar 20

 

´