Hoppa till innehåll

Kanonen skjuts i en snöig skog

Övningen Arctic Shield 18 på övningsområdet i Rovajärvi 27.11–12.12.2018

I övningens olika faser deltar totalt ungefär 4 800 personer, i huvudsak från Kajanalands brigad, Jägarbrigaden och Björneborgs brigad. I övningen deltar även i anslutning till försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige en trupp på ungefär 200 soldater från den svenska armén 4–12.12.

Vid övningen Arctic Shield 18 övar Arméns alla vapenslag och ledningsnivåer samarbete vid gemensamma skjutövningar och en stridsövning. Målet med övningen är att förbättra Arméns prestationsförmåga i Norra Finland, testa den utbildade truppens utbildningsnivå och öka den internationella kompabiliteten.

Övningen utgörs av fyra faser:

  • marscher och centralisering av trupper
  • skjutövningsfas
  • stridsövningsfas
  • returmarscher.

I skjutövningsfasen genomförs skjutövningar med indirekt eld för beväringar under trupputbildningsperioden och skjutövningar för infanteriet. I övningen ingår även flygverksamhet i stridsövningsfasen i Rovajärvi 7–12.12.2018.

Övningen leds av brigadgeneral Tuomo Repo från Kajanalands brigad.

Videoklipp från övningen:

´