Hoppa till innehåll

Kontaktinformation

Gardesjägarregemente
PB 6
00861 Helsingfors

Växel +358 299 800

Officiella kontakter [email protected]
Övrig kundservice [email protected]

Gardesjägarregemente

Kommendör, överste Matti Honko
Biträdande kommendör, överste Vesa Laitonen
Stabschef, överstelöjtnant Vesa Volanen

Ledningens assistent
Minna Markovaara
 

Nylands regionalbyrå

 • svarar på de värnpliktigas frågor
 • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
 • ordnar uppbåden
 • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
 • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Kundtjänst
+358 299 422 211
[email protected]

Kommunikation

Informatör
Tatu Kuukkanen
+358 299421 233
[email protected]

Socialkuratorer

Socialkurator Iiris Kukkola
0299 421 731
[email protected]

Socialkurator Jarmo Österlund
0299 421 722
[email protected] 

Militärpastor

Militärpastor Juha Petterson
0299 421 721
[email protected]

Idrottsskolan

Sportchef
Jari Karinkanta
+358 299 421 815
[email protected]

Webbsida

Gardets musikkår

kaartinsoittokunta.fi

Ankomst till militärområdet i Sandhamn

 • Tillträde förbjudet utan tillstånd
 • Identifikation kontrolleras av militärpolisen
 • Namn, födelsedatum och bilens registernummer måste informeras till kontaktpersonen
 • Med buss 86 från Hertonäs metrostation
 • Adress: Hästnässund bro, Helsingfors

Om ärendet nödvändigtvis kräver personlig närvaro, bör tid reserveras per telefon dagen innan, senast kl.12.

Besök- och passertillstånd
0299 421 231
0299 421 232
[email protected]

Telefontider:

måndag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
tisdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
onsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
torsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
fredag 09.00-12.00
´