Kontaktinformation

Gardesjägarregemente
PB 6
00861 Helsingfors

Växel +358 299 800

Officiella kontakter [email protected]
Övrig kundservice [email protected]

Gardesjägarregemente

Kommendör, överste Petteri Tervonen
Biträdande kommendör, överste Rainer Kuosmanen
Stabschef, överstelöjtnant Mika Kavén

Ledningens assistent
Katarina Böstman-Gestrin
 

Nylands regionalbyrå

 • svarar på de värnpliktigas frågor
 • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
 • ordnar uppbåden
 • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
 • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Kundtjänst
+358 299 422 211
[email protected]

Kommunikation

Stabschef
Överstelöjtnant Mika Kavén
+358 299 421 101
[email protected]

Informatör
Mari Ukkonen
+358 299421 233
[email protected]

Informatör
Meri Leppänen
+358 299421 235
[email protected]

Idrottsskolan

Sportchef
Jari Karinkanta
+358 299 421 815
[email protected]

Informatör
Mari Ukkonen
+358 299421 233
[email protected]

Webbsida

Gardets musikkår

kaartinsoittokunta.fi

Ankomst till militärområdet i Sandhamn

 • Tillträde förbjudet utan tillstånd
 • Identifikation kontrolleras av militärpolisen
 • Namn, födelsedatum och bilens registernummer måste informeras till kontaktpersonen
 • Med buss 86 från Hertonäs metrostation
 • Adress: Hästnässund bro, Helsingfors

Besök och passertillstånd
+358 299 421 231
[email protected] (OBS! Adressen har ändrats 1.7.2019)

Öppettider:

måndag 08.00-11.00 13.00-15.00
tisdag 09.00-11.00 14.00-17.00
onsdag 09.00-11.00 13.00-15.00
torsdag 09.00-11.00  
fredag 09.00-11.00