Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Kontaktinformation

Gardesjägarregemente
PB 6
00861 Helsingfors

Växel +358 299 800

Officiella kontakter [email protected]
Övrig kundservice [email protected]

Gardesjägarregemente

Kommendör, överste Petteri Tervonen
Biträdande kommendör, överste Rainer Kuosmanen
Stabschef, överstelöjtnant Mika Kavén

Ledningens assistent
Minna Markovaara
 

Nylands regionalbyrå

 • svarar på de värnpliktigas frågor
 • ger råd till de värnpliktiga före och efter tjänstgöringen
 • ordnar uppbåden
 • sköter den officiella ärendehanteringen mellan den värnpliktige och försvarsmakten, såsom tjänstgöringsplatsen eller ändring av tidpunkt för inledande av tjänst.
 • behandlar ansökningar om frivillig militärtjänst för kvinnor
 • sköter reservisternas ärenden och håller kontakt med reserven

Kundtjänst
+358 299 422 211
[email protected]

Kommunikation

Stabschef
Överstelöjtnant Mika Kavén
+358 299 421 101
[email protected]

Informatör
Meri Leppänen
+358 299421 235
[email protected]

Idrottsskolan

Sportchef
Jari Karinkanta
+358 299 421 815
[email protected]

Webbsida

Gardets musikkår

kaartinsoittokunta.fi

Ankomst till militärområdet i Sandhamn

 • Tillträde förbjudet utan tillstånd
 • Identifikation kontrolleras av militärpolisen
 • Namn, födelsedatum och bilens registernummer måste informeras till kontaktpersonen
 • Med buss 86 från Hertonäs metrostation
 • Adress: Hästnässund bro, Helsingfors

Licensbyrån betjänar från och med 26.3.2020 tillsvidare endast per telefon och epost.

Om ärendet nödvändigtvis kräver personlig närvaro, bör tid reserveras per telefon dagen innan, senast kl.12.

Besök och passertillstånd
+358 299 421 231
[email protected]

Telefontider:

måndag 08.00-11.00 13.00-15.00
tisdag 09.00-11.00 14.00-17.00
onsdag 09.00-11.00 13.00-15.00
torsdag 09.00-11.00  
fredag 09.00-11.00