Militärtjänst i Marksstridsskolan 


Rekryter

Markstridsskolan utbildar beväringar till bland annat jägare, militärpoliser, militärförare, sjukvårdsmän och olika underhållsuppgifter. Ungefär en tredjedel av beväringarna genomgår ledarutbildning vid Underofficersskolan och/eller på reservofficerskursen.

Markstridsskolans beväringar utbildas i Fredrikshamn vid Reservofficersskolans Jägarkompani, Transportkompani eller Dragonskvadronen.

Jägarkompaniet finns vid Fredrikshamns garnison inne i staden, medan Transportkompaniet har sin hemvist ett par kilometer bort vid Pampyöli garnisonsområde. Dragonskvadronen verkar tillsvidare i Villmanstrand.

 

 

Officerselever

Markstridsskolans officerselever utbildas vid Finlands största ledarutbildning, Reservofficersskolan i Fredrikshamn.

Två av reservofficerskursens enheter, Spetskompaniet och Underrättelsekompaniet, finns inhysta i Reservofficersskolans anrika men nyrenoverade huvudbyggnad. Eldbatteriet finns vid artillerikasernen (även kallad Hilton) på garnisonsområdet på andra sidan av gatan Kadettikoulunkatu. På vardera sidan om artillerikasernen ligger Pionjärkompaniets röda tegelbyggnad "Kapernaum" och Stabs- och signalkompaniets kasernbyggnad i rött tegel.