Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Jääkäriprikaati - Varusmiehenä meillä

Heinäkuun 6. päivänä 2020 palveluksen aloittava!
Olet tervetullut Suomen pohjoisimpaan joukko-osastoon Jääkäriprikaatiin.

Alokasinfosta löydät palveluksen aloittamispäivän kuljetukset sekä vastaukset moniin muihin mielessäsi oleviin kysymyksiin palveluksen aloittamisesta – kannattaa lukea tarkkaan!

Linkki ennakkokyselyyn: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/fi/etusivu

On erittäin tärkeää, että vastaat kyselyyn 12.6.2020 mennessä.

Mikäli et voi vastata sähköiseen kyselyyn, täytä tästä linkistä avautuva ennakkokysely varusmiespalvelusta ja palauta kysely sähköpostilla osoitteeseen: [email protected]

Mikäli sinulla on jokin este palveluksen aloittamiselle Jääkäriprikaatissa 6.7.2020, ota heti yhteys omaan aluetoimistoon. Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot

>Tietoa varusmiespalveluksesta Puolustusvoimien kanavilla

Guidelines for those coming from abroad

Ohjeet ulkomailta palvelukseen saapuville

Ohjeet toimintakyvyn kehittämisestä

Koulutus Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaatissa koulutetaan kahdessa joukkoyksikössä, Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa, henkilöstö sodan ajan organisaation mukaisiin jääkäri-, kranaatinheitin-, esikunta-, huolto-, panssarintorjunta-, panssarintorjuntaohjus-, viesti-, pioneeri-, tiedustelu- ja sotilaspoliisi- ja ilmatorjuntajoukkoihin. 

Lapin jääkäripataljoona

Lapin jääkäripataljoonassa koulutetaan suorituskykyisiä joukkoja Lapin vaativiin olosuhteisiin. Korkeat valmiusvaatimukset, pitkät etäisyydet, vaikea maasto ja äärimmäiset sääolot edellyttävät niin johtajilta kuin taistelijoilta oma-aloitteisuutta sekä kestävyyttä. Nykyaikaisen tekniikan ja tehokkaan aseistuksen rinnalla hiihto- ja erämiestaidot ovat pataljoonassa koulutettavia perustaitoja.

Lapin jääkäripataljoonaan kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi viisi perusyksikköä:

1. Jääkärikomppania,
2. Jääkärikomppania,
3. Jääkärikomppania,
Tukikomppania ja
Huoltokomppania.

 

1. Jääkärikomppania

1. Jääkärikomppania on koulutusvaiheen valmiusyksikkö, joka kouluttaa jääkäreitä jalkaväen iskuportaan vaativiin taistelutehtäviin komentojoukkueessa, jääkärijoukkueissa ja huoltojoukkueessa. Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa jääkärijoukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, jääkäriryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri, lääkintäaliupseeri ja moottorialiupseeri. 1. Jääkärikomppaniassa kaikkien varusmiesten palvelusaika on 347 vrk.

Yksikön miehistötehtäviä ovat: jääkäri (rynnäkkökiväärimies), konekiväärimies, tarkka-ampuja, tukiampuja, panssarintorjuntamies (sinko-/ ohjusmies), taistelupioneeri, taistelupelastaja, taistelulähetti, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja, kirjuri, täydennysmies ja lääkintämies.

1. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat: kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (tutummin mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

2. Jääkärikomppania

2. Jääkärikomppania on valmiusvaiheen valmiusyksikkö, joka harjoittelee ja ylläpitää valmiutta sekä kehittää suorituskykyään. Komppania osallistuu kotimaan harjoitusten lisäksi ulkomailla järjestettäviin kahdenvälisiin ja monikansallisiin harjoituksiin.

2. Jääkärikomppania valitsee peruskoulutuskaudella panssarivaunujoukkueen tehtäviin koulutettavat varusmiehet. Koulutus toteutetaan Panssariprikaatissa. Valmiusvaiheen yksikkö muodostetaan kesäkuussa, kun koulutusvaihe päättyy 1. ja 3. Jääkärikomppaniassa sekä Panssariprikaatissa.

2. Jääkärikomppaniassa kaikkien varusmiesten palvelusaika on 347 vrk.

2. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat: taistelupanssarivaunu Leopard 2A4, kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

3. Jääkärikomppania

3. Jääkärikomppania kouluttaa jääkäreitä jalkaväen vaativiin taistelutehtäviin komentojoukkueissa, tiedustelujoukkueissa ja suojausjoukkueessa. Lisäksi yksikössä koulutetaan minilennokkiryhmiä, sissiradisteja sekä sodanajan johtajia jääkäri-, tiedustelu- ja viestiaselajin tehtäviin.

Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa tiedustelujoukkueen johtaja, suojausjoukkueen johtaja, viestiupseeri, tiedusteluryhmän johtaja, tiedustelutulenjohtajia, suojausjoukkueen ryhmänjohtajia, viestiryhmän johtaja ja minilennokkiryhmän johtaja. Johtajatehtäviin koulutettavien palvelusaika on 347 vuorokautta.

Yksikön miehistötehtäviä ovat: jääkäri (rynnäkkökiväärimies), tiedustelija, tarkka-ampuja, tukiampuja, taistelulähetti, viestimies ja tela-ajoneuvon kuljettaja.

3. Jääkärikomppaniassa koulutetaan miehistöä sekä johtajia myös valmiusyksikköön.

3. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat tarkkuuskivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, minilennokit sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

Tukikomppania

Tukikomppania on Lapin jääkäripataljonan raskasaseyksikkö, joka kouluttaa kranaatinheitinkomppanioita, jääkärikomppanioiden kevyitä kranaatinheitinjoukkueita, panssarintorjuntaohjusjoukkueita ja pioneerijoukkueita.

Yksikkö kouluttaa varusmiehiä monipuolisiin johtajatehtäviin yksikön omilla aliupseerikurssin linjoillaan, joita ovat: panssarintorjunta-, kranaatinheitin- ja tulenjohtolinjat. Lisäksi yksiköstä on mahdollista tulla valituksi aliupseerikurssille pioneerilinjalle, joka toimeenpannaan Kainuun prikaatissa. Johtajatehtävät aliupseeriurssin jälkeen ovat tulijoukkueen, komentojoukkueen, huoltojoukkueen, pioneerijoukkueen ja panssarintorjuntaohjusjoukkueen joukkueen- ja ryhmänjohtajan tehtävät. Johtajatehtäviin koulutettavien varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta.

Tukikomppanian miehistötehtäviä ovat heitinmies, viestimies, panssarintorjuntamies, pioneeri, taistelulähetti, tela-ajoneuvon kuljettaja, työkoneen kuljettaja ja huoltomies. Miehistön palvelusaika on pääosin 165. Miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla lääkintämiehillä palvelusaika on 255 vrk ja sotilaskuljettajilla 347 vrk.

Tukikomppanian pääkalustoa ovat: raskas- ja kevyt kranaatinheitin, panssarintorjuntaohjukset, sinkoaseet, erityyppiset miinat sekä raivausvälineet, tela-ajoneuvot, työkoneet, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, erilaiset radiot, komppanian viestiasemat ja johtamispaikat.

Huoltokomppania

Huoltokomppania kouluttaa taisteluosastoon huollon erikoisosaajia. Varusmiehet koulutetaan täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintä-, viesti ja sotilaskeittäjän tehtäviin. Palvelusaika on johtajilla ja kuorma-auton sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajilla 347 vrk, lääkintämiehillä 255 vrk ja muissa huollon miehistötehtävissä 165 vrk.

Huoltokomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat ajoneuvot pakettiautosta raskaaseen maastokuorma-autoon ja työkoneisiin sekä ajoneuvokuljetteinen huoltovälineistö. Siviilissä hankittua koulutusta hyödynnetään koulutusvalintoja tehtäessä. Komppania toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.

 

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa koulutetaan suorituskykyisiä sodanajan joukkoja kaikkien puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen käyttöön.

Nykyaikainen ilmauhka asettaa koulutettaville ilmatorjuntajoukoille korkeat osaamis- ja valmiusvaatimukset. Ilmavoimien käyttöön koulutettavien huoltokomppanioiden on tunnettava hyvin ilmavoimien taistelun tukemisen edellytykset. Tehokas koulutus- ja harjoitusrytmi pyrkivät vastaamaan edellä mainittujen lisäksi myös pohjoisen Suomen olosuhteiden asettamiin haasteisiin.

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi kolme perusyksikköä:

1.Ilmatorjuntapatteri,
2.Ilmatorjuntapatteri ja
Tukikohtakomppania.

 

1. Ilmatorjuntapatteri

1. Ilmatorjuntapatterissa koulutetaan taistelijoita ITO90M -yksikön tehtäviin. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat ilmatorjuntaohjus 90M ja ilmatorjuntakanuunaa 23ITK61.

Näiden lisäksi yksikössä koulutetaan taistelulähettejä, viestimiehiä, keittäjiä ja kuljettajia. Johtajiksi valittavia on useita. Ohjus-, tykki-, viesti- ja tiedusteluryhmien johtajat johtavat omaa ryhmäänsä ja harjaantuvat oman kaluston parissa. Vastaavasti huoltojaoksen miehistö tarvitsee omat ryhmänjohtajansa, kuten moottori- ja huoltopalvelualiupseerit.

Ilmatorjuntaohjusjärjestelmä vaatii myös operaattoreita (aliupseeri), jotka opettelevat käyttämään ohjusjärjestelmää ja ampumaan ohjuksia.

Yksiköstä valitaan reserviupseerikouluun useita. Reserviupseerikoulun jälkeen he pääsevät harjoittelemaan ohjuspatterin jaosten johtamista yhdessä kantahenkilökunnan kanssa.

Jos sinua kiinnostavat tykit, ohjukset ja räyhäkkä tekemisen meininki, on 1. Ilmatorjuntapatteri oiva paikka suorittaa varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen palvelus.

2. Ilmatorjuntapatteri

2.Ilmatorjuntapatteri antaa johtaja- sekä miehistökoulutusta erilaisiin ilmatorjuntatehtäviin johtokeskuskalustolla. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat maalinosoitustutkat, linkit, johtamiskontit ja -ajoneuvot. Miehistötehtävien palvelusaika on 165 ja johtajatehtävien 347 vuorokautta.

Yksikön koulutukseen kuuluu useita haastavia johtajatehtäviä, kuten taistelunjohtoupseeri ja -aliupseeri, viestiupseeri, tiedustelu-upseeri, valvonta-aliupseeri sekä jaosten ja ryhmienjohtajat. Osa tehtävistä vaatii kattavaa teknistä osaamista.

Myös miehistötehtävissä koulutus on monipuolista. Tehtäviin kuuluu mm. taistelulähetti, viestimies, kirjuri, tiedustelumies, tähystysmies ja vartiomies. Miehistöön kuuluvat C-kortin ajavat kuljettajat palvelevat 347 vuorokautta.

Tukikohtakomppania

Tukikohtakomppaniassa koulutetaan saapumiserällä 1/20 sotilaspoliiseja, huoltojoukkuetta sekä Ilmavoimien huoltokomppanian johtajia.

Alokaskauden jälkeen Tukikohtakomppania järjestää sotilaspoliisin ja huoltopalvelun koulutushaarakurssit, joista jatketaan joko aliupseerikoulutukseen tai oman alan miehistötehtäviin.

Sotilaspoliisijoukkueen miehistöön koulutetaan sotilaspoliiseja, taistelulähettejä, taistelupelastajia sekä tarkka-ampujia. Kaikkien sotilaspoliisialan miehistötehtävien palvelusaika on 255 vrk.

Huoltojoukkueen miehistöön koulutetaan sotilaskeittäjiä ja lääkintämiehiä. Huoltojoukkueen miehistötehtävien palvelusaika on 165 vrk.

Tukikohtakomppanian toteuttamilta sotilaspoliisin ja huoltopalvelun aliupseerikursseilta valmistutaan johtamaan syksyllä koulutettavia joukkoja. Molemmilta aliupseerilinjoilta on mahdollista päästä Reserviupseerikouluun. Johtajakoulutukseen valituilla palvelusaika on 347 vrk.