Jääkäriprikaati - Varusmiehenä meillä

Heinäkuun 8. päivänä 2019 palveluksen aloittava!
Olet tervetullut Suomen pohjoisimpaan joukko-osastoon Jääkäriprikaatiin.

Alokasinfosta löydät palveluksen aloittamispäivän kuljetukset sekä vastaukset moniin muihin mielessäsi oleviin kysymyksiin palveluksen aloittamisesta – kannattaa lukea tarkkaan!

Alokasinfo 2/19

Linkki ennakkokyselyyn: https://asiointi.puolustusvoimat.fi/fi/etusivu
On erittäin tärkeää, että vastaat kyselyyn 8.6.2019 mennessä.

Liity tästä JPR Sodankylän facebook-ryhmään
Liity tästä JPR Rovaniemen facebook-ryhmään

Mikäli sinulla on jokin este palveluksen aloittamiselle Jääkäriprikaatissa 8.7.2019, ota heti yhteys omaan aluetoimistoon. Aluetoimistojen yhteystiedot löytyvät osoitteesta: https://puolustusvoimat.fi/aluetoimistot

Koulutus Jääkäriprikaatissa

Jääkäriprikaatissa koulutetaan kahdessa joukkoyksikössä, Lapin jääkäripataljoonassa ja Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa, henkilöstö sodan ajan organisaation mukaisiin jääkäri-, kranaatinheitin-, esikunta-, huolto-, panssarintorjunta-, panssarintorjuntaohjus-, viesti-, pioneeri-, tiedustelu- ja sotilaspoliisi- ja ilmatorjuntajoukkoihin. 

Lapin jääkäripataljoona

Lapin jääkäripataljoonassa koulutetaan suorituskykyisiä joukkoja Lapin vaativiin olosuhteisiin. Korkeat valmiusvaatimukset, pitkät etäisyydet, vaikea maasto ja äärimmäiset sääolot edellyttävät niin johtajilta kuin taistelijoilta oma-aloitteisuutta sekä kestävyyttä. Nykyaikaisen tekniikan ja tehokkaan aseistuksen rinnalla hiihto- ja erämiestaidot ovat pataljoonassa koulutettavia perustaitoja.

Lapin jääkäripataljoonaan kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi viisi perusyksikköä: 1. Jääkärikomppania, 2. Jääkärikomppania, 3. Jääkärikomppania, Tukikomppania ja Huoltokomppania.

1. Jääkärikomppania

1. Jääkärikomppania on koulutusvaiheen valmiusyksikkö, joka kouluttaa jääkäreitä jalkaväen iskuportaan vaativiin taistelutehtäviin komentojoukkueessa, jääkärijoukkueissa ja huoltojoukkueessa. Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa jääkärijoukkueen johtaja, tulenjohtaja, viestiupseeri, jääkäriryhmän johtaja, tulenjohtoaliupseeri, viestiryhmän johtaja, huoltopalvelualiupseeri, lääkintäaliupseeri ja moottorialiupseeri. 1. Jääkärikomppaniassa kaikkien varusmiesten palvelusaika on 347 vrk.

Yksikön miehistötehtäviä ovat: jääkäri (rynnäkkökiväärimies), konekiväärimies, tarkka-ampuja, tukiampuja, panssarintorjuntamies (sinko-/ ohjusmies), taistelupioneeri, taistelupelastaja, taistelulähetti, viestimies, tulenjohtomies, tela-ajoneuvon kuljettaja, kirjuri, täydennysmies ja lääkintämies.

1. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat: kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (tutummin mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

2. Jääkärikomppania

2. Jääkärikomppania on valmiusvaiheen valmiusyksikkö, joka harjoittelee ja ylläpitää valmiutta sekä kehittää suorituskykyään. Komppania osallistuu kotimaan harjoitusten lisäksi ulkomailla järjestettäviin kahdenvälisiin ja monikansallisiin harjoituksiin.

2. Jääkärikomppania valitsee peruskoulutuskaudella panssarivaunujoukkueen tehtäviin koulutettavat varusmiehet. Koulutus toteutetaan Panssariprikaatissa. Valmiusvaiheen yksikkö muodostetaan joulukuussa, kun koulutusvaihe päättyy 1. ja 3. Jääkärikomppaniassa sekä Panssariprikaatissa. 2. Jääkärikomppaniassa kaikkien varusmiesten palvelusaika on 347 vrk.

2. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat: taistelupanssarivaunu Leopard 2 A4, kevytkonekivääri, lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

3. Jääkärikomppania

3. Jääkärikomppania kouluttaa jääkäreitä jalkaväen vaativiin taistelutehtäviin komentojoukkueissa, tiedustelujoukkueissa ja suojausjoukkueessa. Lisäksi yksikössä koulutetaan minilennokkiryhmiä, sissiradisteja sekä sodanajan johtajia jääkäri- ja viestiaselajin tehtäviin.

Yksikön johtajatehtäviä ovat muun muassa tiedustelujoukkueen johtaja, jääkärijoukkueen johtaja, suojausjoukkueen johtaja, viestiupseeri, tiedusteluryhmän johtaja, tiedustelutulenjohtajia, jääkäriryhmän johtaja, viestiryhmän johtaja ja minilennokkiryhmän johtaja. Johtajatehtäviin koulutettavien palvelusaika on 347 vuorokautta.

Yksikön miehistötehtäviä ovat: jääkäri (rynnäkkökiväärimies), tiedustelija, tarkka-ampuja, tukiampuja, panssarintorjuntamies (sinko-/ ohjusmies), taistelulähetti, viestimies, tela-ajoneuvon kuljettaja, kirjuri ja lääkintämies. Saapumiserällä 219 aloitetaan media-alan varusmiesten kouluttaminen. Koulutukseen valitaan sopivan taustan omaavia henkilöitä, joiden tehtävinä on mm. valokuvaus ja lyhytelokuvien tuottaminen. Miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla media-alan varusmiehillä ja lääkintämiehillä palvelusaika on 255 vrk, sotilaskuljettajilla 347 vrk ja muissa miehistön tehtävissä 165 vuorokautta.

3. Jääkärikomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat lähipanssarintorjuntaohjus, raskas- ja kevytkertasinko, tarkkuuskivääri, ilmatorjuntakonekivääri, rynnäkkökiväärit (myös optisilla taistelutähtäimillä), panssarimiinat, kylki- ja viuhkapanokset, tela-ajoneuvot, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, minilennokit sekä monipuolinen radio- ja johtamisjärjestelmäkalusto.

Tukikomppania

Tukikomppania kouluttaa kranaatinheitinkomppanioita, jääkärikomppanioiden kevyitä kranaatinheitinjoukkueita, panssarintorjuntaohjusjoukkueita ja pioneerijoukkueita. Yksikön johtajatehtäviä ovat mm. komppaniaupseerin, joukkueen johtajan ja ryhmän johtajan tehtävät. Johtajatehtäviin koulutettavien varusmiesten palvelusaika on 347 vuorokautta.

Tukikomppanian miehistötehtäviä ovat heitinmies, viestimies, tuliasemamies, ohjus- ja sinkomies, pioneeri, taistelulähetti, tela-ajoneuvon kuljettaja, työkoneen kuljettaja ja huoltomies. Miehistön palvelusaika on pääosin 165. Miehistön erikoiskoulutuksen saaneilla lääkintämiehillä palvelusaika on 255 vrk ja sotilaskuljettajilla 347 vrk.

Tukikomppanian pääkalustoa ovat: raskas- ja kevyt kranaatinheitin, panssarintorjuntaohjukset, sinkoaseet, erityyppiset miinat sekä raivausvälineet, tela-ajoneuvot, työkoneet, maastoskootterit (mönkijät), moottoripyörät, moottorikelkat, erilaiset radiot, komppanian viestiasemat ja johtamispaikat.

Huoltokomppania

Huoltokomppania kouluttaa taisteluosastoon huollon erikoisosaajia. Varusmiehet koulutetaan täydennys-, kunnossapito-, kuljetus-, lääkintä-, viesti ja sotilaskeittäjän tehtäviin. Palvelusaika on johtajilla ja kuorma-auton- sekä yhdistelmäajoneuvon kuljettajilla 347 vrk, lääkintämiehillä 255 vrk ja muissa huollon miehistötehtävissä 165 vrk.

Huoltokomppanian tärkeintä koulutuskalustoa ovat ajoneuvot pakettiautosta raskaaseen maastokuorma-autoon ja työkoneisiin sekä ajoneuvokuljetteinen huoltovälineistö. Siviilissä hankittua koulutusta hyödynnetään koulutusvalintoja tehtäessä. Komppania toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.

 

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristo

Rovaniemen ilmatorjuntapatteristossa koulutetaan suorituskykyisiä sodanajan joukkoja kaikkien puolustushaarojen ja Rajavartiolaitoksen käyttöön. Nykyaikainen ilmauhka asettaa koulutettaville ilmatorjuntajoukoille korkeat osaamis- ja valmiusvaatimukset. Ilmavoimien käyttöön koulutettavien huoltokomppanioiden on tunnettava hyvin ilmavoimien taistelun tukemisen edellytykset. Tehokas koulutus- ja harjoitusrytmi pyrkivät vastaamaan edellä mainittujen lisäksi myös pohjoisen Suomen olosuhteiden asettamiin haasteisiin. Rovaniemen ilmatorjuntapatteristoon kuuluu komentajan ja esikunnan lisäksi kolme perusyksikköä: 1.Ilmatorjuntapatteri, 2.Ilmatorjuntapatteri ja Tukikohtakomppania.

1. Ilmatorjuntapatteri

1.Ilmatorjuntapatteri antaa koulutusta erilaisiin ilmatorjuntamiehen tehtäviin ohjus-, tykki- sekä johtokeskuskalustolla. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat ilmatorjuntaohjus 90M Crotale, ilmatorjuntakanuuna 23ITK61 sekä johtokeskus 06:n erilaiset laitteet (maalinosoitustutkat, linkit ja johtamisajoneuvot). Miehistötehtävien palvelusaika on 165 ja johtajatehtävien 347 vuorokautta. Miehistötehtäviä on useita mm. 23ITK 61-tykkiryhmän eri tehtävät, tulenjohtomies, taistelulähetti, keittäjä, ohjusmies ja viestimies. Miehistöön kuuluvat C-kortin ajavat kuljettajat palvelevat 347 vuorokautta. Johtajatehtäviä on useita mm. jaosjohtaja, tulenjohtoupseeri, viestiupseeri, ohjus- ja tykkiryhmän johtaja, tiedusteluryhmän johtaja sekä johtokeskusorganisaatioon kuuluvat teknistä osaamista vaativat johtajatehtävät.

2. Ilmatorjuntapatteri

Ilmatorjuntapatteri kouluttaa aliupseerit ilmatorjunnan ja sotilaspoliisialan tehtäviin. Aliupseerikurssin linjat ovat ohjus- ja tykkilinja, tulenjohto- ja viestilinja, huoltolinja sekä sotilaspoliisilinja. Lisäksi yksikkö kouluttaa koko Jääkäriprikaatin sotilaspoliisimiehistön. Patteri asettaa Rovaniemen ja Sodankylän varuskunnan vartiointiin tarvittavat sotilaspoliisiryhmät Lapin lennoston ja Jääkäriprikaatin esikunnan käyttöön. Johtajien palvelusaika on 347 vuorokautta ja sotilaspoliisimiehistön 255 vuorokautta.

Tukikohtakomppania

Tukikohtakomppania antaa koulutusta eri huollon alojen tehtäviin. Yksikössä koulutetaan täydennys- ja kuljetusjoukkueita, ensihoitojoukkueen evakuointiryhmiä, huoltopalvelujoukkueita ja komentojoukkueita. Tärkeintä koulutuskalustoa ovat erilaiset ajoneuvot, materiaalin siirtoon, käsittelyyn ja kunnossapitoon liittyvä kalusto ja lääkintäalan materiaali. Yksikön vahvuuteen kuuluvat myös varuskunnan sotilaskuljettajakurssilaiset sekä lentotekniikka-alan varusmiehet. Miehistön palveluaika on 165-, 255- tai 347 vuorokautta Miehistön tehtäviä ovat esimerkiksi taistelulähetti, keittäjä, kirjuri, huoltopalvelumies, polttoainemies, asentaja, sotilaskuljettaja, lääkintämies ja lennokkimies. Johtajatehtävät liittyvät koulutettavien joukkueiden ryhmien johtamiseen. Yksikkö toteuttaa myös varuskunnallisia tukitehtäviä.