Hoppa till innehåll

Karelska brigaden

PB 5, 46141 VEKARANJÄRVI

Varuskuntatie 230, Vekaranjärvi (Kouvola)

Tfn +358 299 800 (växel)

Officiell kundtjänst

kirjaamo.karpr(at)mil.fi

 

Tillträde till militärområdet

För att man ska få röra sig på militärområdet krävs tillstånd. För tillståndsärenden svarar kommendantbyrån.

Tfn till kommendantbyrån 0299 43 11 02, 0299 43 11 09
E-post [email protected]

 

Post till beväringarna

Beväringens namn
Beväringens enhet/Karelska brigaden
PB 5
46141 VEKARANJÄRVI

Finland

 

Karelska brigaden

Kommendör, brigadgeneral Jyri Raitasalo

Biträdande kommendör, överstelöjtnant Ari Määttä

Stabschef, överstelöjtnant Mikko Saarelainen

 

Kommunikation

Informationssekreterare Päivi Visuri, paivi.visuri(at)mil.fi

´