Hoppa till innehåll

 

Kontaktuppgifter och kundtjänst

Björneborgs brigads kundtjänst finns i Säkylä och Niinisalo. Regionalbyråer som lyder under brigaden finns i Åbo (Sydvästra Finlands regionalbyrå) och i Vasa (Österbottens regionalbyrå). Brigadchef är överste Jami Virta.

Besöksadress i Säkylä
Porilaistie 1, 27800 SÄKYLÄ

Besöksadress i Niinisalo
Sairaalatie 6, 38841 NIINISALO

Från båda orterna finns det bussförbindelser till Åbo, Björneborg, Helsingfors, Raumo och Vittis. De närmaste järnvägsstationerna för Säkyläs del finns i Kokemäki och Loimaa, för Niinisalos del i Parkano.

Kommunikation och mediekontakter

Informatör Henna Mäntylä (iNiinisalo)
tfn 0299 44 33 03
[email protected] 


Sanna Närä (tjänstledig)
Annu Laine (tjänstledig)

Socialkuratorer

Merja Hoseus (i Niinisalo)
tfn 0299 44 32 73
[email protected]

Karita Rosnell (i Säkylä)
tfn 0299 44 12 73 

Dina Varjamo (för fredsbevavare, i Säkylä)
tfn 0299 44 12 75
[email protected]

Tillträde till kasernområdet

Beväringarna kan ta emot gäster i soldathemmen i Säkylä och Niinisalo.

För personer utanför garnisonen är det tillåtet att använda motionshuset i Säkylä endast i sällskap av behörig person eller under turer som bokats av idrottsförening. I övrigt är tillträde till kasernområdet förbjudet för utomstående.

Parkering: Gästparkeringen finns utanför portarna. Följ informationen vid huvudportarna.

Det är förbjudet för utomstående att röra sig på skjutområden som Björneborgs brigad förvaltar.

Tillståndsförvaltningstjänster i Säkylä och Niinisalo

Tillståndsförvaltningstjänsterna svarar för handläggningen av de tillstånd som behövs för att man ska få röra sig på garnisonsområdet och bl.a. för bokning av inkvartering i gästrum för försvarsmaktens personal. Vi ber att information om besök sänds till tillståndsförvaltningstjänsten 14 dagar före besöket.

Björneborgs brigad/Lupahallinto
PB 38
27801 Säkylä

Öppet måndag, onsdag och torsdag kl. 7.30–15 (lunch 11.30–12.30) tisdag kl. 7.30-11.30 och fredag kl. 7.30–14 (lunch 11.30–12.30)

Björneborgs brigad/Lupahallinto
PB 5
38841 Niinisalo

Niinisalos tillståndsförvaltning har öppet tills vidare måndag–onsdag kl. 8–15.

´