Hoppa till innehåll

Lokala försvarsövningar effektiverar samverkansförmågan

Fem lokala försvarsövningar som leds av arméns truppförband kommer att ordnas mellan 26.2 och 9.3.2018 i Kymmenedalen, Lappland, Norra Savolax, Nyland, Satakunta och Österbotten. Övningarna förbättrar säkerhetsmyndigheternas samverkansförmåga i en tid som kännetecknas av en snabb lägesutveckling.

Jägarbrigaden leder övningen Lappi 118 i Rovaniemi under tiden 26.2 - 2.3.2018.

I övningen deltar ca 600 personer från försvarsmakten och olika myndigheter. Överstelöjtnant Arto Vaarala kommer att leda övningen.

Gardesjägarregementet leder den lokala försvarsövningen Kehä 118 som ordnas mellan den 5 och 9 mars 2018 i Nyland. Från försvarsmakten deltar totalt ca 430 personer. De är beväringar, reservister och anställda. Dessutom deltar en militärpolispluton från Livgardet som hör till Sveriges försvarsmakt. Gardesjägarregementets utbildningschef, överstelöjtnant Rainer Mäkelä kommer att leda övningen.

Kajanalands brigad leder övningen Kuopio 18 i Kuopio och Siilinjärvi 25.2 -2.3.2018.

I övningen deltar beväringar, reservister och anställda, totalt ca 870 personer. Övningen kommer att synas på olika håll i staden samt på Rissala flygfält i Siilinjärvi, och övningen kommer att ledas av överste Kaarle Törrönen.

Karelska brigaden leder övningen Kymi 118 mellan den 5 och 9.3 i Vekaranjärvi, Fredrikshamn och S:t Michel. Ca 1 000 soldater delar i övningen. Även trupper från Markstridsskolan deltar. Övningen kommer att ledas av Karelska brigadens biträdande kommendör, överste Arto Ikonen.

Den lokala försvarsövningen Vaasa-Vasa 18 leds av Björneborgs brigad och genomförs under tiden 2 - 9.3 i Satakunta och Österbotten. I övningen deltar ca 700 soldater, av vilka ca 150 är reservister. Förutom trupper från Björneborgs brigad deltar trupper från Pansarbrigaden, Kustflottan, Satakunta flygflottilj och Nylands brigad. Övningen kommer bl.a. att innebära övningsverksamhet i Vasa hamn. Björneborgs brigads biträdande kommendör, överste Asko Valta kommer att leda övningen.

I de lokala försvarsövningarna deltar också personal från regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, Finavia, kommuner och städer inom övningsområdena, sjöbevakningssektionerna, räddningsverken, Polisen, Gränsbevakningsväsendet och Tullen.

Militär polis som står i stridsutrustning bredvid polisbilen

´