Hoppa till innehåll

Fallskärmshoppare landar med fallskärmar på ett snöig fält

För beväringar

Vid Uttis jägarregemente tjänstgör beväringarna i två olika enheter, Fallskärmsjägarkompaniet och Stödkompaniet. Kompanierna finns i samma kasernbyggnad och det råder en god anda bland beväringarna i de två enheterna.

Man söker frivilligt till Fallskärmsjägarkompaniet. Beväringarna får där grundutbildning för spanings- och stridsuppgifter i arméns specialtrupper. Särdrag i utbildningen är mångsidig vapen-, skytte- och stridsutbildning samt utbildning i fallskärmshopp och samverksamhet med helikoptrar. För alla fallskärmsjägare är tjänstetiden 347 dygn.

Alla fallskärmsjägare får chefsutbildning. Största delen får utbildning på underofficersnivå och cirka 20 procent av en kurs utbildas till reservofficerare på regementets egna reservofficerskurser.

Årligen söker cirka 350 personer till utbildningen som fallskärmsjägare. Under gallringsprov i två dagar väljs de 60–80 mest lämpliga personerna till utbildningen. Ansökningstiden utgår 6.12 och utbildningen börjar i samband med kontingenten i juli.

De flesta beväringarna i Stödkompaniet kommer via uppbåd, men vissa specialuppgifter fylls genom särskilda ansökningsförfaranden. I Stödkompaniet utbildas beväringarna för mångsidiga stöduppgifter, som kräver specialkompetens.

En del av Stödkompaniets beväringar får all utbildning vid Uttis jägarregemente och en del ges grundutbildning vid andra truppförband, varifrån de flyttas till Uttis i början av specialutbildningsperioden eller chefsperioden. Tjänstetiden är 165–347 dygn beroende på uppdraget.

Efter beväringstjänsten till försvarsmaktens specialtruppskurs

Försvarsmakten specialtruppskurs är en grundkurs för yrkesmässiga aktiviteter i specialtrupperna. Under kursen utbildas avtalssoldater i visstidstjänst (12 mån.), för krävande spanings- och stridsuppdrag. De värvade soldaterna på en specialtruppskurs står i arbetsförhållanden till försvarsmakten och de betalas lön under utbildningstiden.

De reservister som har fått chefsutbildning samt de beväringar som får underofficers- eller reservofficersutbildning och vars beväringstjänst slutar innan specialtruppskursen börjar kan söka till kursen. Värnplikten kan ha fullgjorts i armén, flottan eller flygvapnet, vid vilket truppförband som helst.

Valet till utbildningen sker via inträdesproven till specialtruppskursen. Ansökningstiden utgår årligen 6.12 och utbildningen börjar i juli.

´