Hoppa till innehåll

Övningen Northern Wind 19 i Norra Sverige

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 (NW19), som ordnas av den svenska armén i Norrbotten, Sverige 18–27.3.2019. I övningen deltar över 1 500 soldater och 500 fordon från Finland. Northern Wind 2019 utgör en planenlig del av utvecklingen av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige och är den hittills största övningen mellan de båda ländernas arméer.

Under övningen övar trupperna från armén verksamhet som en del av en svensk brigad. Målsättningen är att öka Sveriges och Finlands armétruppers och -chefers förmåga att samverka och utveckla prestationsförmågan samt öva verksamhet i utmanande vinterförhållanden.

Finlands övningstrupper kommer i första hand från Pansarbrigaden, Jägarbrigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad. Huvudutrustningen består av Leopard-stridsvagnar, BMP 2M-pansarskyttebandvagnar, MTLB-transportvagnar, PASI-trupptransportvagn och bandlastbilar. Från Finland deltar sammanlagt cirka 100 pansarfordon och 400 andra fordon. Northern Wind 2019 är den svenska arméns huvudövning, arméövning, i vilken sammanlagt cirka 10 000 personer deltar. Av dessa är cirka 7 000 utländska soldater. Förutom Finland och Sverige deltar Norge, Storbritannien och USA i övningen.

Övningen ingår i försvarsmaktens verksamhetsplan och har godkänts av försvarsministeriet som en del av övningsverksamheten 2019. Armén har deltagit i planeringen av övningen tillsammans med svenskarna och har uppställt sina egna övningsmålsättningar.

Övningstrupperna förflyttar sig från Finland till Sverige per landsväg och järnväg under veckoslutet 16–17.3.2019. Truppförflyttningarna via gränsövergångsstället i Torneå föranleder större trafikmängder än vanligt på stamväg 4 och riksväg E75, i synnerhet på söndag 17.3 på E75 längs avsnittet Uleåborg-Torneå.

Nyheter

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 i norra Sverige
Armén

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 i norra Sverige

Finland deltar i övningen Northern Wind 2019 (NW19), som ordnas av den svenska armén i Norrbotten, Sverige 18–27.3.2019. I övningen deltar över 1 500 soldater och 500 fordon från Finland. Northern Wind 2019 utgör en planenlig del av utvecklingen av försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige och är den hittills största övningen mellan de båda ländernas arméer.
18.2.2019 | 11.59
Arktisk utbildning utgör grunden för prestationsförmågan i Lappland
Jägarbrigaden

Arktisk utbildning utgör grunden för prestationsförmågan i Lappland

Jägarbrigaden har tidigare ställt upp som sin vision att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning. Utgående från det intresse som utbildningen väckt såväl i hemlandet som utomlands, har vi redan uppnått denna målsättning.
12.2.2019 | 14.49
Sveriges arméchef på besök i Finland
Arméstaben

Sveriges arméchef på besök i Finland

Sveriges arméchef, generalmajor Karl Engelbrektson besökte armén i norra Finland 8–9.12.2018. Värd för besöket var kommendören för Finlands armé, generallöjtnant Petri Hulkko.
9.12.2018 | 19.01

Swedish army, Northern Wind 2019, Winter warfare exercise

Övningen kan följas på nätet:

 Facebook.com/maavoimat

 twitter.com/maavoimat

 Instagram.com/puolustusvoimat.fi

 youtube.com/puolustusvoimat

Övningens informatör:
Jere Paldanius
tel. +358 299 410 722
jere.paldanius at mil.fi

´