Hoppa till innehåll

Kaakko 19

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 ordnas 27.11 - 4.12. 2019 i Sydöstra Finland. Målsättningen är att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet öva användningen av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor samt beredskapen att reagera på situationer som uppkommer snabbt i Sydöstra Finland.

Som mest deltar 12 000 personer samtidigt i övningen. Av dem är 6200 beväringar, 3200 reservister och 2600 personal från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Antalet fordon som deltar i övningen är ungefär 2200. Övningstrupperna kommer från Armén, Marinen, Flygvapnet, Huvudstaben och Huvudstaben underställda inrättningar samt Gränsbevakningsväsendet. Övningen leds av kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

Försvarsmakten övar i Valkeala, Savitaipale, Taipalsaari, S:t Michel, Mäntyharju, Villmanstrand, Fredrikshamn, Kotka och Borgå. Vidare pågår övningsverksamhet även i Södra och Sydvästra Finlands kustområden (Obbnäs-Kotka-Fredrikshamn), samt i Skärgårdshavet och Finska viken.

Nyheter

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 marschavdelningarna syns i trafiken
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 marschavdelningarna syns i trafiken

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 ordnas 27.11 - 4.12. 2019 i Sydöstra Finland. Övningstruppernas motormarscher orsakar större trafikmängder än normalt och kan ha en inverkan på den övriga trafiken.
25.11.2019 | 13.10
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet

Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland

Trupper från Gardesjägarregementet deltar i Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 25.11.-3.12.2019 i Nyland. Styrkan på de trupper som övar i Nyland är ca 800 soldater och består av beväringar, reservister och anställda.
20.11.2019 | 18.00
Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar
Armén

Försvarsmaktens huvudkrigsövning fokuserar på Sydöstra Finlands försvar

Försvarsmaktens huvudkrigsövning Kaakko 19 ordnas 27.11 - 4.12. 2019 i Sydöstra Finland. Målsättningen är att tillsammans med Gränsbevakningsväsendet öva användningen av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor samt beredskapen att reagera på situationer som uppkommer snabbt i Sydöstra Finland.
31.10.2019 | 14.57
´