Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén

Arméstaben

Arméstaben som finns på det anrika kasernområdet Karkialampi är ledningsstab för kommendören för armén, generallöjtnant Petri Hulkko. Staben leds av stabschefen för armén, generalmajor Markku Myllykangas. Staben ansvarar för ledningen av markförsvaret under normala förhållanden och i kristid. Omkring 300 civila och militärpersoner arbetar vid staben.

Som stab för försvarsgrenen styr arméstaben värnpliktsutbildningen i enlighet med beredskaps- och trupproduktionskraven samt sköter värnpliktsärenden vid försvarsmakten. Staben leder största delen av försvarmaktens internationella krishanteringsoperationer. Dessutom koordinerar staben arméns samarbete med marinen, flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet och olika myndigheter.

Arméstaben leder planering och verkställande av projekt som ingår i markförsvarets utvecklingsprogram och betydande försvarsanskaffningar samt hanteringen av materielens livslängd i samband med dessa.

Till staben hör kansliet och operativa avdelningen samt personal-, underrättelse-, underhålls-, planerings- och ledningssystemavdelningarna.

Följande vapenslagsinspektörer tjänstgör vid arméstaben

Luftvärnsinspektör, överste Mikko Mäntynen

Infanteriinspektör, överste Rainer Peltoniemi

Artilleriinspektör, överste Pertti Holma

Pionjär- och skyddsinspektör, överste Juha Helle

Signalinspektör, överste Eero Valkola

Underhållsinspektör, överste Mika Multanen

Arméstaben i sin nuvarande form grundades 2008 för att leda den största försvarsgrenen. Den tog över efter Arméstaben som var en del av Huvudstaben. Arméstabens (förkortas ARMES) traditionsdag är den 16 mars och som sin honnörsmarsch har arméstaben Finska rytteriets marsch i 30-åriga kriget.

Arméstaben finns på sociala medier på följande kanaler:

Facebook: facebook.com/maavoimat ja facebook.com/aluetoimisto

Twitter: twitter.com/maavoimat

@maavoimat #maavoimat

Uppbådet är första steget mot beväringstjänsten
Arméstaben
Nyhet 27.9.2019 11.29