Hoppa till innehåll

Polisen i tung utrustning pratar med soldaterna

Om oss

Årliga nyckeltal

• Beväringar: 1600/ år

• Reservister: 1600/ år

• Handräckningsuppgifter: 60

• Personal: cirka 400

Gardesjägarregementet är ett truppförband inom armén som befinner sig i Sandhamn i Helsingfors. Dess huvuduppgift är att utbilda trupper specialiserade i strid på bebyggda områden för att försvara huvudstadsregionen och Nyland.

Beredskap och övergripande säkerhet upprätthålls och utvecklas i samarbete med andra myndigheter. Stridsskjutningarna i Sandhamn och andra övningar i Nyland är en nödvändig del av de prestationsdugliga krigstida truppernas utbildning.

Gardesjägarregementets prestationsförmåga kan användas vid de från normala avvikande förhållanden, hybridsituationer och även för att förebygga och hindra användning av militära maktmedel i större utsträckning. Under normala förhållanden står Gardesjägarregemente i beredskap att stöda andra myndigheter i uppgiften att trygga samhällets grundfunktioner.

Gardesjägarregemente ansvarar för utvecklingen av försvarsmaktens utbildning i strid på bebyggt område. Utöver sin egen personal, utbildar regementet även annan försvarsmaktspersonal för strid i bebyggelse.

Gardesjägarregemente

• utbildar trupper specialiserade i strid i bebyggelse för att försvara huvudstadsregionen och Nyland

• upprätthåller och utvecklar militär beredskap och övergripande säkerhet i huvudstadsregionen och Nyland i samarbete med andra myndigheter

• stöder andra myndigheter

• främjar försvarsviljan genom statliga representationsuppdrag och landsförsvarsarbete

• betjänar och vägleder beväringar

Gardesjägarregementets historia

Gardesbataljonen och Nylands jägarbataljon förenades 1.7.1996 för att bilda Gardesjägarregemente. Gardesjägarregemente växte märkbart i samband med försvarsmaktsreformen år 2015, då Södra Finlands underhållsregementes underhållscentral och Idrottsskolan sammanfogades med det. Gardesjägarregemente fick dessutom ta över en stor del av ansvaret för Södra Finlands militärläns uppgifter efter att det upplöstes.

´