Hoppa till innehåll

Lokala försvarsövningar 2/2018

Arméns truppförband ordnar sex lokala försvarsövningar under tiden 10-14 september i Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Lappland, Norra Savolax, Satakunta, Nyland och Egentliga Finland.

Försvarsmakten övar lokalförsvar i åtta landskap i september. Målsättningen är att utveckla de lokala truppernas beredskap och ledarförmåga samt förbättra beväringarnas, reservisternas och personalens kunnande i de lokala truppernas uppgifter.

– Lokalförsvaret utgör en betydande del av vår förmåga till förebyggande verksamhet. Genom att öva tillsammans med andra myndigheter upprätthåller vi vår förmåga att snabbt reagera på situationer som uppstår och på hot av varierande slag, beskriver arméns operationschef, brigadgeneral Rami Saari, övningarnas betydelse.

I övningarna deltar totalt ca 4 100 personer från försvarsmakten, regionförvaltningsverken, NTM-centralerna, Finavia, sjöbevakningssektionerna, de lokala myndigheterna, räddningsverken, Polisen, Gränsbevakningsväsendet, sjukvårdsdistrikten och Tullen.

Vid övningarna används lösa patroner, som inte är farliga för utomstående, men som förorsakar buller. Under övningarna förekommer det livlig trafik med militärfordon, såsom bepansrade manskapstransportvagnar.

Övningarna genomförs enligt försvarsmaktens verksamhetsplan. En del av beväringarna som deltar i övningarna hemförlovas den 19 september.

Ytterligare information om lokalförsvaret hittar du här.

Lokala trupper

  • Krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter
  • Trupperna utbildas och utrustas på det sätt som deras uppgifter kräver
  • I de lokala försvarstrupperna placeras reservister som är välbekanta med operationsområdet
  • I utbildningen av lokala trupper utnyttjas i stor utsträckning det frivilliga försvarets resurser samt frivillighet
  • De lokala trupperna kan t.ex. ha uppgifter som gäller att bilda trupper, övervaka områden, skydda objekt, verksamhet mot specialtrupper, samverkan med civila myndigheter, stöd till andra trupper och lokalt underhåll. Under normala förhållanden kan lokala trupper användas i begränsad utsträckning för att stöda övriga myndigheter.

 

´