Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny
Armén
Uppbåden lyckades trots coronaläget - över 74 procent förordnades i tjänst
Armén

Uppbåden lyckades trots coronaläget - över 74 procent förordnades i tjänst

2020 års uppbådsrond avslutades 15 december. Under uppbåden förordnades 74,33 procent av männen i årsklassen, d.v.s. 22 439 personer till tjänstgöring. Vid uppbåden i år beaktades coronarestriktionerna och vissa uppbådstillfällen anpassades. Man lyckades dock personligen möta alla värnpliktiga på olika håll i Finland.
18.12.2020 | 10.56
Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Armén
Armén

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Armén

Inom Armén fortsätter man med försöken med gemensam inkvartering i Kajanalands brigad och Karelska brigaden åtminstone fram till utgången av 2021 samt på kurs nummer 257 och 258 vid Reservofficersskolan. Försöket omfattar alla utbildningsskeden under 2021. Man har lagt märke till att gemenskapen och informationsgången har förbättrats under det försök som inleddes i maj 2020. De kvinnliga och manliga beväringar som deltar i försöket inkvarteras i gemensamma stugor.
11.12.2020 | 9.32
Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020
Gardesjägarregementet

Stridsövningen Sapeli 20 i Nyland och Västra Finland 27.11- 4.12.2020

Över 1100 beväringar och reservister deltar i krigsövningen som ordnas vid månadsskiftet november-december och sträcker sig från Helsingfors till Säkylä.
23.11.2020 | 15.18
Verkningarna av ammunitionen till tunga raketkastare konstaterades i Rovajärvi
Armén

Verkningarna av ammunitionen till tunga raketkastare konstaterades i Rovajärvi

Försvarsmakten har förbättrat sin beredskap för långräckviddig eld. Armén testade effekten och precisionen hos ammunitionen till tunga raketkastare i Rovajärvi den 16-17 november.
24.11.2020 | 9.05
15.5.2020
Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland
Gardesjägarregementet