Hoppa till innehåll
Armén utvecklar arktisk rörlighet inom EU-projektet EDIDP
Armén

Armén utvecklar arktisk rörlighet inom EU-projektet EDIDP

Europeiska kommissionen har beviljat landstridskrafterna i nio europeiska länder finansiering för att utveckla framtida fordonslösningar. I Finland används finansieringen inom projektet Utveckling av Arméns arktiska rörlighet, där man söker en ersättande fordonslösning för den nuvarande bandlastbilsmaterielen som håller på att föråldras och kommer att tas ur bruk.
1.7.2021 | 10.09
Arméns CV9030- vagnar uppdateras
Armén

Arméns CV9030- vagnar uppdateras

Försvarsminister Antti Kaikkonen har 22.6.2021 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att upphandla en livscykeluppdatering av Arméns pansarskyttebandvagnsmateriel CV9030. Genom upphandlingen tryggas pansarskyttebandvagnarnas användbarhet och livscykel ända fram till 2030-talet.
23.6.2021 | 13.30
Armén

Samverkansövning med Norges väpnade styrkor

Armén arrangerar en samverkansövning med Norges väpnade styrkor i Lappland under tiden 14 – 24 juni. Övningsverksamheten äger rum både på Finlands och Norges sida av gränsen.
14.6.2021 | 9.33
Uttis jägarregemente

Specialtrupper utvecklar sina verksamhetsmetoder under samverkansövning

Uttis jägarregemente arrangerar en bilateral samverkansövning med Förenta staternas specialtrupper under tiden 14 – 20 juni. I övningen ingår helikopterverksamhet.
9.6.2021 | 8.26
3.5.2021
Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå
Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
25.2.2021
Individerna bildar en fungerande krigstida trupp
Armén Kajanalands brigad