Hoppa till innehåll
Projektet för hjulgående pansarfordon och CAVS-projektet nådde ett betydande etappmål
Armén Försvarsmaktens logistikverk

Projektet för hjulgående pansarfordon och CAVS-projektet nådde ett betydande etappmål

Finland, Lettland och Patria undertecknade ett ramavtal som möjliggör nationella upphandlingar i det gemensamma CAVS (Common Armoured Vehicle System)-projektet för hjulgående pansarfordon.
30.8.2021 | 10.41
Lokalförsvarsövningen Kehä 21 i huvudstadsregionen - Samverkan för huvudstadsregionens försvar
Gardesjägarregementet

Lokalförsvarsövningen Kehä 21 i huvudstadsregionen - Samverkan för huvudstadsregionens försvar

Lokalförsvarsövningen Kehä 21, som leds av Gardesjägarregementet, ordnas den 5-10 september 2021 i huvudstadsområdet och i Östra Nyland. Övningstruppernas styrka är ungefär 500 personer, och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.
27.8.2021 | 13.30
Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga
Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad

Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga

Övningen Ekenäs 21 som leds av armén ordnas på Syndalens övningsområde och i Koverhar hamnområde under tiden 30.8-3.9.2021.
27.8.2021 | 12.00
Arméns lokala försvarsövningar stärker myndighetssamarbetet och beredskapen
Armén

Arméns lokala försvarsövningar stärker myndighetssamarbetet och beredskapen

Försvarsmakten övar lokalförsvarets uppgifter runt om i Finland under perioden 3.–11.9.2021. Utöver Försvarsmakten deltar också flera olika myndigheter i övningarna. Övningarna stärker lokalförsvarets beredskap att svara på plötsliga förändringar i säkerhetsläget och utvecklar myndigheternas samarbete i störningssituationer.
25.8.2021 | 13.41
27.8.2021
Övningen Ekenäs 21 visar pionjärvapenslagets spärrnings- och röjningsförmåga
Armén Björneborgs brigad Gardesjägarregementet Kajanalands brigad Karelska brigaden Markstridsskolan Nylands brigad
3.5.2021
Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå
Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
25.2.2021
Individerna bildar en fungerande krigstida trupp
Armén Kajanalands brigad