19.11.2018
Stridsövningen Sapeli 2 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
8.11.2018
Armén övar i Norra Finland
Armén
7.9.2018
Evakueringsövning i Degerby i Ingå 11.9.2018
Gardesjägarregementet
13.8.2018
Kajanalands brigad leder FISE-stabsövning
Kajanalands brigad
6.7.2018
Specialtrupper utbildas vid hundraårig flygbas
Uttis jägarregemente
3.7.2018
Skjututbildning vid Karelska Brigaden
Karelska brigaden