Nästan 10 00 rekryter inleder sin beväringstjänst inom armén
Armén

Nästan 10 00 rekryter inleder sin beväringstjänst inom armén

Måndag 8.7.2019 anländer nya rekryter till garnisonerna runt om i Finland. I de åtta truppförbanden inom armén inleder cirka 10 000 rekryter sin tjänstgöring. Flest rekryter anländer till Karelska brigaden, Kajanalands brigad och Björneborgs brigad, som var och en får cirka 2 000 nya rekryter.
5.7.2019 | 10.19
Utbildning 2020 syns och hörs i reservofficerskursens undervisning
Markstridsskolan

Utbildning 2020 syns och hörs i reservofficerskursens undervisning

Arméns reservofficersutbildning moderniseras som en del av försvarsmaktens program Utbildning 2020. Arbetet med att modernisera kursen började i Reservofficersskolan på våren 2018. De första enskilda pilotprojekten genomfördes på vintern 2018 - 2019 på reservofficerskurs 253. På den för tillfället pågående reservofficerskurs 254 sker de allra kraftigaste förändringarna, då en utbildning av ny typ nu verkställs som ett utbildningspilotprojekt.
1.7.2019 | 16.27
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden

Frivillig militärtjänst för kvinnor

2016 var ett rekordår gällande antalet kvinnor som sökte sig till frivillig militärtjänst för kvinnor. Hela 842 kvinnor sökte till milin, vilket är nästan 50 stycken fler än någonsin tidigare under de dryga tjugo år som det har varit möjligt för kvinnor att söka till frivillig militärtjänstgöring.
23.2.2017 | 9.55
Från rekryt till plutonchef: Markus Lautala litar på de färdigheter han fått
Armén

Från rekryt till plutonchef: Markus Lautala litar på de färdigheter han fått

Officersaspirant Markus Lautalas beväringstjänst är på slutrakan. Han har 347 tjänstgöringsdagar i Fredrikshamn bakom sig. Lautala hoppades på utmanande uppgifter i armén och lyckades söka sig till sådana. I dag hemförlovas han med en stark tillit till de kunskaper och färdigheter han fått i milin. Han har som mål att komma in på en militär karriär.
20.6.2019 | 8.09
18.2.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet
19.11.2018
Stridsövningen Sapeli 2 i Nylandsområdet
Gardesjägarregementet
8.11.2018
Armén övar i Norra Finland
Armén