Armén

Armén försvarar hela rikets landområde och genomför alla uppgifter som försvarsmakten har.