Hoppa till innehåll

En soldat står framför en helikopter

Information on oss

Vid Uttis jägarregemente i Kouvola har verksamheten för försvarsmaktens specialtrupper och helikopterverksamhet samt de funktioner som stödjer dessa två koncentrerats.

• anställd personal 406
• 220 beväringar
• cirka 40 handräckningsuppdrag årligen.

Regementet övar och förbereder sig för aktioner i hela Finland. Den mest synliga delen av vår verksamhet är NH90 transporthelikoptrar och MD500 lätta helikoptrar. Vi övar tillsammans med arméns alla trupper liksom även med enheter inom marinen och flygvapnet. Vi har dessutom nära samarbete med andra säkerhetsmyndigheter som polisen och gränsbevakningsväsendet.

Helikopterbataljonen i regementet upprätthåller beredskap dygnet runt för att med flottan av NH90 transporthelikoptrar stödja andra myndigheter. Vid behov deltar vi också i andra handräckningsuppgifter.

Uttis jägarregemente har redan i flera år varit en pålitlig aktör i internationella uppdrag för militär kriskontroll. Vi har deltagit i krishanteringssituationer i bland annat Afghanistan och Kosovo samt hållit beredskap i Europeiska unionens stridsgrupper och i Natos snabbinsatsstyrkor.

Regementets sammansättning

Förutom staben ingår Specialjägarbataljonen, Helikopterbataljonen och Stödbataljonen. 

Specialjägarbataljon svarar för utbildningen av arméns soldater i specialtrupperna. Fallskärmsjägarkompaniet svarar för utbildningen av beväringar och Specialjägarkompaniet för utbildningen av specialjägarnas underofficerare, som hör till den avlönade personalen. Utbildningsarbetet görs i nära samarbete med Försvarsmaktens specialtruppskurs.

Helikopterbataljonen svarar för Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Försvarsmaktens alla tjugo NH90 transporthelikoptrar och sju MD500 lätta helikoptrar har förlagts till Uttis. Bataljonen svarar för typ- och vidareutbildningen av helikopterbranschens personal.

Stödbataljonen organiserar olika slags stödfunktioner i truppförbandet. Stödkompaniet utbildar beväringar i de stöduppgifter som kräver specialkompetens.

´