Hoppa till innehåll

Lokala försvarsövningar

Armén övar lokalförsvarets uppgifter 26.2.–11.3.2022 runt om i Finland. Genom övningarna utvecklar man de lokala truppernas beredskap för lokala strids- och skyddsuppgifter som en del av mer omfattande försvarsåtgärder samt säkrar att myndighetssamarbetet löper smidigt i störningssituationer.

Under veckorna 9–10 arrangeras sex lokalförsvarsövningar runt om i Finland. I övningarna deltar beväringar, reservister och personal från Försvarsmakten samt flera olika myndigheter. Från Försvarsmakten deltar ca 3 800 personer.
Lokalförsvarsövningarna genomförs i hela landet. Övningarna kommer att synas i tätorter och ett stort antal militära fordon rör sig där. En del av övningarna omfattar också flygverksamhet. Övningstrupperna kommer att använda smällpatroner som orsakar buller, men som i övrigt är ofarliga för utomstående. 
Vid genomförandet av övningarna beaktas Försvarsmaktens nationella, regionala och lokala begränsningar gällande coronavirusepidemin. Det truppförband som står för arrangemangen ger reservisterna och övriga deltagare som anländer till övningen närmare instruktioner om vilka skyddsåtgärder som gäller.

Nyheter

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 medför igen myndighetssamarbete i Nyland
Gardesjägarregementet

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22 medför igen myndighetssamarbete i Nyland

Lokalförsvarsövningen Kehä 1/22, som leds av Gardesjägarregementet, arrangeras under tiden 6 – 11.3.2022 i Nyland. Övningstruppernas styrka uppgår till ca 740 personer och består av beväringar, reservister och personal. Övningen leds av biträdande kommendören för Gardesjägarregementet, överste Vesa Laitonen.
22.2.2022 | 16.53
Lokala försvarsövningar skapar beredskap för störningssituationer
Armén

Lokala försvarsövningar skapar beredskap för störningssituationer

Armén övar lokalförsvarets uppgifter 26.2.–11.3.2022 runt om i Finland. Genom övningarna utvecklar man de lokala truppernas beredskap för lokala strids- och skyddsuppgifter som en del av mer omfattande försvarsåtgärder samt säkrar att myndighetssamarbetet löper smidigt i störningssituationer.
22.2.2022 | 10.30

Övningen kan följas på nätet:

#paikallispuolustus
#paikallispuolustajat
#paikallisturvallisuus

 Facebook.com/maavoimat
 Twitter.com/maavoimat
 Instagram.com/maavoimat

Övningens informatör:

Pohjoinen 1/22
Taina Pirinen
puh. 0299 452 346
[email protected] 

Savo-Karjala 1/22
Satu Hujanen
puh.  0299 451 113
[email protected]  

Kehä 1/22
Lotta Laaksonen 
puh. 0299 421 233 
[email protected] 

Vaasa 1/22
Annu Porttila
puh. 0299 443 303 
[email protected]  

Keski-Suomi 1/22
Kirsi Lehto
puh. 0299 442 414
[email protected]

Etelä-Karjala 1/22
Päivi Visuri
puh. 0299 431 107
[email protected]

´