Hoppa till innehåll

AURORA 17- övningen i Sverige

Finlands försvarsmakt deltar med alla försvarsgrenar i Sveriges försvarsmakt huvudförsvarsövning AURORA 17. Manövern anordnas 11 - 29 september 2017 i Stockholm, på Gotland och Göteborg samt i det södra Östersjöområdet.

I övningen medverkar från Sverige omkring 19 000 soldater jämte andra myndigheter, samt trupper från Litauen, Norge, Polen, Frankrike, Danmark, Estland och Förenta Staterna.

Försvarsmaktens numerär i övningen är omkring 300 soldater. Från armén deltar ett jägarkompani från den internationella beredskapstruppen från Björneborgs brigad som ansvarar för värnpliktig trupproduktion, två NH90 transporthelikoptrar jämte stabsofficerare. Från marinen deltar ett femtontal stabsofficerare från staben för Finlands och Sveriges gemensamma marina stridstrupp (Swedish-Finnish Naval Task Group). Flygvapnet medverkar i manövern med 6-8 F/A-18 multirolljaktplan, som opererar från såväl svenskt som finskt område.

Övningen är en del av Finlands och Sveriges militära samarbete. Målsättningen med medverkan är att utveckla Finlands och Sveriges bilaterala och internationella samverkan och finländarnas förmåga i multinationella omgivningar. Härutöver har försvarsgrenarna sina egna funktionella målsättningar. I samband med övningen överförs försvarsmaktens materiel och styrkor mellan Finland och Sverige med hjälp av andra deltagarländers luft- och sjöfarkoster som en del av det internationella samarbetet.

Aurora 17 – Together Strong in the North:

 

Aurora 17 – Gotlantilaisten kokemuksia harjoituksesta | Upplevelser om övningen:

 

Aurora 17 – Greetings from the Commander of the Finnish Army:

 

Aurora 17 – Suomen ja Ruotsin yhteistyö vahvistaa puolustusta | SWEFIN cooperation:

Huvudstaben

Försvarsmakten medverkar i Sveriges manöver AURORA 17

Finlands försvarsmakt deltar med alla försvarsgrenar i Sveriges försvarsmakt huvudförsvarsövning AURORA 17. Manövern anordnas 11 - 29 september 2017 i Stockholm, på Gotland och Göteborg samt i det södra Östersjöområdet. I övningen medverkar från Sverige omkring 19 000 soldater jämte andra myndigheter, samt trupper från Litauen, Norge, Polen, Frankrike, Danmark, Estland och Förenta Staterna.
24.8.2017 | 12.00
´