Hoppa till innehåll

En soldat skjuter med ett anfallsgevär i en vinterskog

Som beväring i Pansarbrigaden

Utbildningsutbudet vid Pansarbrigaden är mångsidigt och utbildning ges vid fem truppenheter. Tyngdpunkten inom utbildningen är lagd vid pansartrupperna, men utbildning ges i alla vapenslag inom armén. Tjänstgöringstiderna är beroende på uppgift 165 dygn, 255 dygn eller 347 dygn.

Leopard tank

Tavastlands pansarbataljon

Tavastlands pansarbataljon utbildar krigstida trupper för mekaniserade och motoriserade stridsavdelningar. Man kan få utbildning för bl.a. vagnsmanskapsuppgifter för pansarvagnarna Leopard 2 A, BMP-2 eller MTLBV. Även pansarvagnsmontörer, militärpoliser, motorcykelordonnanser och -spanare, skarpskyttar och tygmaterielmän utbildas vid Tavastlands pansarbataljon.

 

Jägarartilleriregementet

Vid Jägarartilleriregementet utbildas beväringar och reservister i tre vapenslag, som är fältartilleriet, infanteriet (granatkastare) och signaltjänsten. Jägarartilleriregementet erbjuder intressanta uppgifter för allt från eldledare i den anfallande spetsen till olika uppgifter inom pansarhaubitssektionerna och granatkastarkompanierna, uppställare av fältsignalsystem samt kunniga personer inom pansarunderhållet. Jägarartilleriregementets huvudutbildningsmateriel har nyligen digitaliserats och den utgörs av eldkraftiga pansarhaubitsar och granatkastare, samt kommandoplats-, signalstations-, transport- och eldledningspansarvagnar.

 

Helsingfors luftvärnsregemente

Skjuter med en anti-flygplan maskingevär 

Helsingfors luftvärnsregementes huvuduppgift är huvudstadsområdets luftförsvar. Truppenheten utbildar beväringar för luftvärnets mest prestationsdugliga vapen- och ledningssystem. Till truppenhetens materiel hör bl.a. Luftvärnsrobot 12 (Nasams), luftvärnspansarvagn 90 (Marksman), målanvisningsradar samt luftvärnets ledningscentraler.

 

Parola underhållsbataljon

Parola underhållsbataljon utbildar militärförare och specialpersonal inom underhållet för mekaniserade och motoriserade stridsavdelningar samt för logistiktruppernas krigstida organisationer. Under fredstid svarar Parola underhållsbataljon för garnisonens underhållsarrangemang och -tjänster. Utbildningen inom underhållet är praktisk. Du har nytta av ditt civila kunnande i flera uppgifter. I Underhållsbataljonen kan man även skaffa sig sådant kunnande och sådan kompetens som önskas i det civila, till exempel för uppgifter som militärförare och montör för tung materiel.

Musiker, utövare av musik, kunniga inom mediebranschen samt ljus- och ljustekniker har möjlighet att utföra sin militärtjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor i Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår. Försvarsmaktens värnpliktsmusikkår utbildar militärmusiker för krigstida musikkårer. Till Värnpliktsmusikkåren väljs 80–100 rekryter en gång per år utgående från inträdesproven i april. Till Värnpliktsmusikkåren söker man i samband med ansökan till specialtrupperna. Ansökningstiden går ut 31.12.

 Värnpliktarna reparerar tanken i blå överaller

Centret för elektronisk krigföring

Med elektronisk krigföring avses spaning och störning av system som avger elektromagnetisk strålning samt motåtgärder, med vilka man skyddar de egna systemen. Elektronisk krigföring hänger nära ihop med modern krigföring. Centret för elektronisk krigföring utbildar beväringar för olika uppgifter inom krigstida regionala ledningssystemenheter, elektronisk krigföring samt underhålls- och transportuppgifter. Centret för elektronisk krigföring är en truppenhet som hör till Pansarbrigaden och verkar i Riihimäki. Beväringarna utbildas till operatörer, som använder sig av system av nyaste teknik. Även utbildningen av ledarfärdigheter spelar en viktig roll. Man söker till uppgifter inom elektronisk krigföring i urvalsprovet i samband med ansökan till specialtrupperna i april.

´