Jägarbrigaden

Kompetenscentret för arktisk utbildning och arktiskt luftvärn. Jägarbrigaden, förlagd till Sodankylä och Rovaniemi i Lappland, är försvarsmaktens nordligaste truppförband och har specialiserat sig på arktisk utbildning och arktiskt luftvärn.

Jägarbrigaden utbildar regionala trupper, som har specialiserat sig på de krävande förhållandena i Lappland, samt riksomfattande luftvärnstrupper. Den unika naturen och de arktiska förhållandena i Lappland skapar utmärkta ramar för utbildningen.

Jägarbrigaden sysselsätter 400 personer samt 2 200 beväringar som årligen fullgör sin militärtjänst där.

Forskning i och utveckling av utbildningen i arktisk krigföring ingår integrerat i Jägarbrigadens verksamhet.

Jägarbrigadens vision är att vara ett internationellt uppskattat center för vinterkrigföring och arktisk kompetens vid Försvarsmakten.

Nordiska och finska militärmästerskap i orientering 2018
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 17.7.2018 10.39
Beredskapen består fastän truppen byts ut
Jägarbrigaden
Nyhet 12.3.2018 8.57
LAPPI 118-övningen märks i centrum av Rovaniemi
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2018 12.36
Uppbåden är i full gång
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 29.9.2017 13.56
Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55
Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 8.2.2017 10.00