Hoppa till innehåll

En soldat åker på en stor ryggsäck i en vit snödräkt, hans ansikte målade vitt

Jägarbrigaden

Kompetenscentret för arktisk utbildning och arktiskt luftvärn. Jägarbrigaden, förlagd till Sodankylä och Rovaniemi i Lappland, är försvarsmaktens nordligaste truppförband och har specialiserat sig på arktisk utbildning och arktiskt luftvärn.

Jägarbrigaden utbildar regionala trupper, som har specialiserat sig på de krävande förhållandena i Lappland, samt riksomfattande luftvärnstrupper. Den unika naturen och de arktiska förhållandena i Lappland skapar utmärkta ramar för utbildningen.

Jägarbrigaden sysselsätter 400 personer samt 2 200 beväringar som årligen fullgör sin militärtjänst där.

Forskning i och utveckling av utbildningen i arktisk krigföring ingår integrerat i Jägarbrigadens verksamhet.

Jägarbrigadens vision är att vara ett internationellt uppskattat center för vinterkrigföring och arktisk kompetens vid Försvarsmakten.

Frivillig militärtjänst för kvinnor
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55
Beredskapen består fastän truppen byts ut
Jägarbrigaden
Nyhet 12.3.2018 8.57
Nordiska och finska militärmästerskap i orientering 2018
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 17.7.2018 10.39
En välmående personal är en resurs för organisationen
Jägarbrigaden
Nyhet 2.4.2019 13.49
Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 8.2.2017 10.00
LAPPI 118-övningen märks i centrum av Rovaniemi
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2018 12.36
Uppbåden är i full gång
Jägarbrigaden
Pressmeddelande 29.9.2017 13.56