Hoppa till innehåll

En soldat åker på en stor ryggsäck i en vit snödräkt, hans ansikte målade vitt

Jägarbrigaden

Kompetenscentret för arktisk utbildning och arktiskt luftvärn. Jägarbrigaden, förlagd till Sodankylä och Rovaniemi i Lappland, är försvarsmaktens nordligaste truppförband och har specialiserat sig på arktisk utbildning och arktiskt luftvärn.

Jägarbrigaden utbildar regionala trupper, som har specialiserat sig på de krävande förhållandena i Lappland, samt riksomfattande luftvärnstrupper. Den unika naturen och de arktiska förhållandena i Lappland skapar utmärkta ramar för utbildningen.

Jägarbrigaden sysselsätter 400 personer samt 2 200 beväringar som årligen fullgör sin militärtjänst där.

Forskning i och utveckling av utbildningen i arktisk krigföring ingår integrerat i Jägarbrigadens verksamhet.

Jägarbrigadens vision är att vara ett internationellt uppskattat center för vinterkrigföring och arktisk kompetens vid Försvarsmakten.

Den riksomfattande luftförsvarsövningen 1/21 i Lochteå

Jägarbrigaden Karelska brigaden Pansarbrigaden
Pressmeddelande 3.5.2021 11.11

Frivillig militärtjänst för kvinnor

Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2017 9.55

Beredskapen består fastän truppen byts ut

Jägarbrigaden
Nyhet 12.3.2018 8.57

Nordiska och finska militärmästerskap i orientering 2018

Jägarbrigaden
Pressmeddelande 17.7.2018 10.39

En välmående personal är en resurs för organisationen

Jägarbrigaden
Nyhet 2.4.2019 13.49

Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden

Jägarbrigaden
Pressmeddelande 8.2.2017 10.00

LAPPI 118-övningen märks i centrum av Rovaniemi

Jägarbrigaden
Pressmeddelande 23.2.2018 12.36

Uppbåden är i full gång

Jägarbrigaden
Pressmeddelande 29.9.2017 13.56