FI SV EN

Samövning för myndigheter vid Södra hamnen i Helsingfors

1.9.2016 9.00
Pressmeddelande

Gardesjägarregementet ordnar en samövning för myndigheter vid och nära Olympiaterminalen i Helsingfors respektive på Skatudden den 5 september 2016 klockan 9.00‒19.00.

Gardesjägarregementet ordnar en samövning för myndigheter vid och nära Olympiater-minalen i Helsingfors respektive på Skatudden den 5 september 2016 klockan 9.00‒19.00. Övningen ingår i övningen Kehä 16 i lokalt försvar. Övningen leds av Gardets bataljons kommendör, överstelöjtnant Ari Lehmuslehti.

Syftet med övningen är att utveckla myndigheternas beredskap för överraskande situat-ioner över flera branscher och förbättra deras kapacitet och samarbetet mellan dem i krävande handräckningsuppdrag. Personal från försvarsmakten, Helsingfors polis, Helsingfors räddningsverk, Helsingfors hamn, Tullen, Helsingfors stad och Gränsbevakningsväsendet deltar i samövningen.

Gruppernas verksamhet koncentreras till Olympiaterminalen, men när de förflyttas blir det korta trafikavbrott nära terminalen och på Skatudden. Under övningen används inte övningsammunition.

Tilläggsuppgifter

Informatören Tiina Möttönen, 0299 421235, tiina.mottonen@mil.fi