FI SV

Över 1100 kvinnor sökte till militärtjänst

2.3.2017 14.00
Pressmeddelande
Över 1100 kvinnor sökte till militärtjänst

Rekordmånga kvinnor, sammanlagt 1 126 sökte i år till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor. Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 1 mars 2017.

De flesta ansökningar gick till Björneborgs brigad, i år 222 kvinnor. I fjol var antalet ansökningar 156. Till Kajanalands brigad sökte 167 (2016: 144), Gardesjägarregementet 165 (76) och Karelska brigaden 120 (101). Regionalt kom de flesta ansökningarna från Nyland 324 (211) och Sydvästra Finland 128 (101).

Vid urvalsproven som hålls vid regionalbyråerna i april placeras kvinnorna i regel i januari- eller julikontingenten 2018. En del av de sökande kan även placeras i årets julikontingent.

Följande ansökningstid för frivillig militärtjänst för kvinnor går ut den 1 mars 2018.

Allt som allt har över 7 400 kvinnor utbildats till reserven. Under de senaste åren har ungefär 65–70 % av dem fått ledarutbildning.

Under tidigare år har antalet ansökningar till den frivilliga militärtjänsten för kvinnor varit enligt följande: