Skip to content

God respons av beväringarna i slutenkäten trots coronatiden - Försvarsviljan och tjänstgöringsmotivationen har ökat

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 29.6.2022 11.12
Pressmeddelande
kuva jossa varusmiehet ovat palautetilaisuudessa maastossa

Försvarsviljan, tillfredsställelsen med beväringstiden och förmännen samt tilltron till truppens prestationsförmåga i krig är på hög nivå hos de beväringar som hemförlovades i juni. Den nya beväringskontingenten inleder sin tjänstgöring på måndagen den 4 juli.

De slutenkäter som görs för varje kontingent berättar för Försvarsmakten på vilket sätt beväringen har upplevt kvaliteten på utbildningen. Trots de restriktioner och specialarrangemang som varit i bruk under coronatiden har beväringarna upplevt utbildningens kvalitet som god. Medeltalen för alla fem slutenkäterna under epidemitiden (1/20-1/22) har varit de bästa under hela millenniet, medeltalet bland dem som hemförlovades nu i juni 2022 var det näst bästa. 

I slutenkäten för beväringar som hemförlovas görs bedömningarna enligt skalan 1-5. I enkäten för dem som hemförlovades i juni 2022 steg beväringarnas försvarsvilja (4,4) och tjänstgöringsmotivation (3,9), och därtill är tillfredsställelsen med personalen (4,3) och tiden i det militära (4,2) på fortsatt hög nivå. Tilltron till truppens prestationsförmåga i krig är på nivån 3,9. Av beväringsförmännen får officersaspiranterna 4,2 och gruppcheferna 4,0.

Responsenkäterna stöder utvecklingsarbetet inom Försvarsmakten

Responsenkäterna spelar en betydande roll med tanke på utvecklingen av utbildningen. Responsenkäterna analyseras på alla ledningsnivåer inom Försvarsmakten, från Huvudstaben till grundenheterna. På lång sikt har resultaten varit på uppgång, och coronaläget har inte haft någon synlig negativ inverkan på resultaten.

´