Hoppa till innehåll

Fältandakt 6.12.2023

Utgivningsdatum 6.12.2023 12.30
Pressmeddelande

Självständighetsdagens riksparad i Uleåborg 2023 Fältandakt, fältbiskop Pekka Asikainen

I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. 

I Romarbrevet (Rom 12:15–16, 18) står skrivet: 
Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. 
Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. 
Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er.

Bästa soldater och åhörare! Under hösten har jag besökt många övningar. Det finns något som genomgående kännetecknar en framgångsrik trupp. Det är en atmosfär där man respekterar och uppmuntrar varandra. Där gläder man sig med dem som gläder sig och delar varandras sorger. I en trupp är det viktigaste ordet inte jag, utan vi. Man lämnar inte sin kamrat och alla hejar på varandra. Om en kamrat har det svårt, sluter vi upp omkring dem med vetskapen om att en annan gång kan det vara jag som behöver hjälp och stöd. Vi klarar oss inte ensamma, med tillsammans är vi starka. 

Man kan sammanfatta den goda andan i truppen och sättet att se varje person som en individ så här: Vi accepterar dig precis som du är. Det är viktigt att alla får vara med i gruppen. Det är viktigt att ställa sig själv frågan; en hurdan atmosfär bär jag med mig då jag träder in bland andra? Hur möter jag mina närmaste och mina stridskamrater? Alla de förändringar som sker i vår omgivning orsakar oro inom oss. Därför är det extra viktigt att sprida en positiv atmosfär omkring oss. Om du inte tidigare har gjort det, är det inte för sent, du kan börja idag. Den stabila tvärslån på korset symboliserar gemenskap. Vi accepterar dig precis som du är.

Ärade vänner! Varje dag av vårt liv är avsedd att levas för våra närståendes bästa. Säg de vackra orden som inte blivit sagda. Ring det där samtalet som inte har blivit av. Öppna den knutna näven som ett tecken till försoning. Gör den goda gärningen som inte har blivit av. 

Förtroende för varandra är grunden till allt, också mellan nationer. Förtroendet omfattar hela nationen och världen. Misstro å andra sidan skiljer grupper i samhället åt, och i ett internationellt sammanhang kan misstro i värsta fall leda till krig. Därför uppmanar Paulus till att hålla fred med alla människor om det kommer an på er. 

”Håll fred.” Lättare sagt än gjort. Speciellt i de tider vi nu lever i är budskapet om fred aktuellt i vår värld. Om det värsta skulle hända, måste vi vara beredda på att skydda våra närstående och de svaga i vårt samhälle och att försvara Finland, vårt fosterland. Att inte satsa på försvaret är en oetisk lösning. Att trygga en tillräcklig försvarsförmåga är realistiskt fredsarbete i världen av idag.

Tvärslån på korset symboliserar mänskliga relationer. Den lodräta balken symboliserar Guds goda gärningar mot oss. I hans ögon är du accepterad precis som du är. Det kallas nåd. Istället för obarmhärtiga villkor förkunnar Gud förbehållslös nåd. Nåd betyder möjlighet att börja om igen med ett oskrivet papper. Än idag är alla Guds löften sanna. Kristus skänker oss frid i vårt inre genom sin försoning. Detta leder oss att tjäna våra närmaste under de dagar som kommer.


Låt oss be: 

Helige Gud. 
Vi tackar dig för fosterlandet
och för den viktiga uppgift som anförtrotts oss.
Välsigna dem vi håller kär. 
Det är vår önskan, att de skall veta hur mycket de betyder för oss.
Hjälp oss att främja fred i vår närmaste krets 
och även överlag, om det kommer an på oss.

Utrusta oss för att stå emot det onda, 
skydda dem som är svaga och
sträva efter i sanning i allt det vi gör.

Utrusta oss med ödmjukhet,
så att vi kan möta varandra som jämlikar, 
utan att nedvärdera andra.

Välsignad vare du, Gud den allsmäktige och barmhärtige – Fadern och Sonen och den heliga Anden.

Amen
 

´