Sektioner
Meny
Maavoimat

Från rekryt till plutonchef: Markus Lautala litar på de färdigheter han fått

Maavoimat 20.6.2019 8.09
Nyhet
Officersaspirant Lautala leder sin pluton i Fredrikshamn.

Officersaspirant Markus Lautalas beväringstjänst är på slutrakan. Han har 347 tjänstgöringsdagar i Fredrikshamn bakom sig. Lautala hoppades på utmanande uppgifter i armén och lyckades söka sig till sådana. I dag hemförlovas han med en stark tillit till de kunskaper och färdigheter han fått i milin. Han har som mål att komma in på en militär karriär.

Markus Lautalas beväringstjänst började i hans hemstad Fredrikshamn i juli 2018. Lautala var förberedd och motiverad att göra sin plikt så väl som möjligt och att ta sig ur sin egen komfortzon. Kamraterna hade berättat mycket om tjänstgöringen, och han var intresserad av ledarutbildning.

Lautalas färd gick via Markstridsskolan och Jägarkompaniet, där han först hade god framgång under grundutbildningsperioden och senare under underofficerskursen. Lautala valdes från underofficerskursen att fortsätta sin ledarutbildning vid Reservofficersskolan. Vi berättade om när Lautala inledde sin tjänstgöring senaste juli, läs mer om temat här.

Markus Lautala aloitti palveluksensa viime heinäkuussa.

Markus Lautala inledde sin tjänstgöring i juli i fjol.

 

Det var främst reservofficerskursen och chefsperioden som följde på den som erbjöd det ansvar som Lautala önskade. Den mest lärorika utmaningen var ledningsövningen i Reservofficerskolan.

– Under ledningsövningen fick jag verkligen utmana mig själv och lära mig mera om mig själv samt komma underfund med mina egna gränser, berättar Lautala.

Under utbildningen blev han en allt skickligare ledare och upplever att Reservofficersskolan har gett honom den första vägkost han behöver för sin egen krigstida uppgift. Lautala har också haft nytta av sitt tidigare civila kunnande som idrottstränare och lärarvikarie.

– Jag har haft stor fördel av förmågan att uppträda inför publik när det gäller att leda, konstaterar Lautala.

Då Lautala blivit klar från Reservofficersskolan blev han hjälputbildare på underofficerskursen.

Målsättningen är en militär karriär

Beväringstjänsten har inspirerat Lautala att söka sig till en militär karriär via Försvarshögskolan. Han berättar att han sökt till avtalssoldat eftersom han fått positiva erfarenheter av tjänstgöringen.

– Jag hade en militär karriär som ett alternativ redan innan jag inledde tjänstgöringen, men här har tanken stärkts. Jag tänker också söka till Försvarshögskolan vid nästa gemensamma ansökan, berättar Lautala.

Lautala, som fått ut mycket av milin, uppmuntrar alla blivande beväringar att utmana sig själva under tjänstgöringen.

– Beväringstjänsten ger slutligen väldigt mycket, även om det ibland kan kännas svårt när man hamnar utanför sin komfortzon. De tyngsta stunderna skapar dock oftast de bästa minnena, berättar Lautala.

Lautalas vilja att försvara Finland kommer från historien. Han upplever beväringstjänsten som en viktig del av finländskheten och som en faktor som ökar försvarsviljan.

– Finlands försvar är till för alla finländare. Det är svårt att föreställa sig ett bättre system, i synnerhet som värnplikten fungerar så bra, säger Lautala.

Förutom ett tryggt Finland, en eventuell karriärstig och nya erfarenheter har beväringstjänsten erbjudit Lautala möjlighet att få nya vänner, till och med vänner för livet.

– Jag fick nog ganska långt ut det jag hade förväntat mig, och till och med litet mera, säger en nöjd Lautala.

Reserven erbjuder många möjligheter

Lautala övergår glatt, men också en aning vemodigt till reserven.

– Det är synd då ett så bra gäng splittras, säger Lautala.

Om Lautalas planer på en militär karriär ändrar, önskar han att han snart får delta i repetitionsövningar och gå med i försvarsorganisationernas verksamhet. Slutförd beväringstjänst gör det möjligt för den värnpliktige att söka sig till krishanteringsuppgifter och militära yrken som både officer och underofficer.

Tillsammans med Lautala hemförlovas ca 7 800 andra beväringar från arméns åtta truppförband. Flest beväringar hemförlovas från Kajanalands brigad, Karelska brigaden, Björneborgs brigad samt Pansarbrigaden. De beväringar som hemförlovas nu är i huvudsak från kontingenterna 1/2018 och 1/2019. De har tjänstgjort 347 eller 165 dagar.

Till reserven hör cirka 900 000 finländare. Finlands krigstida styrka är 280 000 soldater, och styrkan kompletteras vid behov med övriga reservister. Försvarsmakten sköter om reservisternas kunnande i uppgifter under undantagsförhållanden och utbildar värnpliktiga under repetitionsövningar.

För reserven ordnas frivilliga övningar och frivillig utbildning även för upprätthållande av de egna försvarsfärdigheterna. Reservisten bör också själv ha omsorg om sin funktionsförmåga. Det kan man göra genom att motionera. Försvarsmaktens MarsMars-applikation uppmuntrar till idrott, och med dess hjälp kan man planera konditionsprogram och lätt följa med hur den egna konditionen utvecklas.

Reservistens ärenden sköts av regionalbyråerna. Man kan fråga regionalbyrån t.ex. om sin egen krigstida placering, repetitionsövningar och frivilligt försvar. Av regionalbyrån får man även vid behov ett utdrag över de uppgifter om en själv som finns i värnpliktsregistret.

Armén tackar alla beväringar som nu hemförlovas för deras tjänstgöring.