Sektioner
Meny
Armén

Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägare övar i Kvarn i Sverige

Guard Jaeger Regiment 3.10.2019 15.49
Pressmeddelande
Sotilas tähtää rynnäkkökiväärillä auton takaa harjoituksessa

Övningen Kvarn 19 som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Kvarn i Sverige under tiden 12- 20.10.2019. I övningen deltar totalt cirka 200 beväringar och anställda. Huvudmålsättningen med övningen är att utveckla beredskapen och prestationsförmågan hos Gardesjägarregementets beredskapsenhet och stadsjägarna i fråga om krävande stridsuppgifter i bebyggt område.

Den svenska arméns utbildningscenter i bebyggt område i Kvarn är en övningsmiljö av en liten tätorts storlek, som ger möjlighet till realistiska strider i bebyggt område samt möjlighet att mäta truppernas verkliga prestationsförmåga och ge soldaterna respons med hjälp av simulatorer. Det finns inte någon motsvarande övningsmiljö i hemlandet. Övningen utvecklar den internationella förmågan att samverka och gör det möjligt att öva uppställande och koncentration av trupper för internationella övningar.

Övningen leds av kommendören för Nylands jägarbataljon, överstelöjtnant Petri Toivonen. Övningen Kvarn 19 är en del av Arméns internationella övningsprogram 2019 samt en del av Finlands och Sveriges bilaterala samarbete (FISE). Gardesjägarregementet har övat årligen i Kvarn sedan 2016.

Man kan följa med övningen på webben:

facebook.com/KaartinJR
twitter.com/KaartinJR @KaartinJR

#kvarn19 #fise