Beväringstjänsten - en stor förändring i en ung människas liv
Gardesjägarregementet

Beväringstjänsten - en stor förändring i en ung människas liv

Att inleda beväringstjänsten kan för många ungdomar innebära en stor förändring. Den sociala omgivningen och verksamhetskulturen kan skilja sig mycket från de förhållanden som de unga har vant sig vid i det civila. Inom armén inledde ca 10 000 rekryter sin tjänstgöring den 2 januari. Av dem är knappt 300 kvinnor, som utför frivillig militärtjänst.
13.1.2017 | 13.23
Arktisk utbildning utgör grunden för prestationsförmågan i Lappland
Jägarbrigaden

Arktisk utbildning utgör grunden för prestationsförmågan i Lappland

Jägarbrigaden har tidigare ställt upp som sin vision att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning. Utgående från det intresse som utbildningen väckt såväl i hemlandet som utomlands, har vi redan uppnått denna målsättning.
12.2.2019 | 14.49
Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland
Gardesjägarregementet

Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland

Arméns huvudkrigsövning 2020, Etelä 20, ordnas 30.5–4.6 i Nyland och i huvudstadsregionen. Övningens totala styrka är cirka 1000 personer och består av beväringar, personal och reservister. Ungefär 250 fordon deltar i övningen.
15.5.2020 | 10.23
Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen
Markstridsskolan

Försök med gemensam inkvartering inleds med reservofficerskursen

Så gott som alla som valts till kursen accepterar försöket.
14.5.2020 | 14.52
15.5.2020
Arméns huvudkrigsövning Etelä 20 ordnas i Nyland
Gardesjägarregementet
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet