Gardesjägarregementet

Övningen LÄNSI 2 inleds i Västra Nyland och huvudstadsregionen

Den av Gardesjägarregementet ledda regionala fördelningsövningen Länsi 2 ordnas i Västra Nyland och huvudstadsregionen 28.11–2.12.2016.
25.11.2016 | 14.27
Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden
Jägarbrigaden

Arktisk utbildning vid Jägarbrigaden

Jägarbrigadens vision är att år 2020 vara ett såväl nationellt som internationellt känt och erkänt kunskapscenter för arktisk utbildning.
8.2.2017 | 10.00
Kompetenscentret för simulatorverksamhet - Markstridsskolans nyaste kompetenscentrum
Markstridsskolan

Kompetenscentret för simulatorverksamhet - Markstridsskolans nyaste kompetenscentrum

Att använda simulatorer inom utbildningen är numera en självklarhet, både inom försvarsmakten och i det civila samhället. Med hjälp av olika simulatorer strävar man efter att i allt större utsträckning ersätta dyra och riskabla funktioner genom att efterlikna dem med tekniska medel. Detta gör det även möjligt att tillämpa varierande undervisningsmetoder som ökar de studerandes motivation. Under de kommande åren kommer simulatorernas antal och användningen av dem inom försvarsmakten att öka markant.
21.4.2017 | 9.00
Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans
Armén

Aurora 17 – Det är nödvändigt att öva tillsammans

Målsättningen med övningen Aurora 17, som ordnades i Sverige, har för Finlands del varit att förbättra de deltagande truppernas beredskap, prestationsförmåga och samarbetsförmåga. Den finländska trupp som deltog i övningen vid Gotland kommer att återvända hem under veckoslutet.
23.9.2017 | 10.04
20.11.2019
Huvudkrigsövningen Kaakko 19 i Nyland
Gardesjägarregementet
26.8.2019
Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen
Gardesjägarregementet