808 till reserven från Armén

Armén 14.3.2018 8.11
Nyhet
Varusmies talvisessa maisemassa. Puvun hihassa suomenlippu, nuoli jossa siivet sekä punainen risti valkoisen pallon sisällä.

Från truppförbanden inom Armén övergår sammanlagt 808 beväringar och kvinnor som genomgått frivillig militärtjänst till reserven onsdagen den 14 mars. De som hemförlovas har tjänstgjort 255 dygn, och de har utbildats för manskapsuppgifter som kräver specialkunnande.

Flest beväringar hemförlovas från Gardesjägarregementet; därifrån överförs över 200 beväringar till reserven. Björneborgs brigad, Pansarbrigaden, Karelska brigaden och Kajanalands brigad hemförlovar ungefär 100 beväringar var.

Manskapsuppgifter som kräver särskilda färdigheter och yrkesmässigt kunnande är till exempel uppgiften som militärpolis, kommunikationsbeväring, militärförare och militärmusiker.

Gränserna har satts på prov under tjänstgöringen

En av de beväringar som hemförlovas från Stödkompaniet vid Uttis jägarregementet i mars är sjukvårdsmannen Aatos Siro från Kotka.

– Före beväringstjänsten önskade jag att jag skulle få utbildning till antingen militärpolis eller sjukvårdsman. Då vi gick igenom de olika utbildningsalternativen under lektionerna i Stödkompaniet började medicinalutbildningen locka mera, säger Aatos Siro, som till hösten ska börja studera till förstavårdare vid en yrkeshögskola.

– Under beväringstjänsten har man fått testa sina egna fysiska och mentala gränser. Jag upplever att självdisciplinen har ökat. Dessutom har jag blivit modigare och fått bättre förmåga att hantera stress, vilket säkert är till nytta senare i livet, säger sjukvårdsman Siro.

En soldat kostym ärm med en finsk flagga, en pil med vingar och ett rött kors inuti en vit boll.

Vid sidan av uppgiften som sjukvårdsman fungerade Aatos Siro även som some-agent för den yngre kontingenten. Han svarade på frågor från dem som inledde sin tjänstgöring i januari och förmedlade behövlig information om beväringstjänsten. Inom försvarsmakten verkar some-agenterna inom Facebook-grupper som är riktade till kontingenterna.

– Jag har verkligen gillat uppgiften som some-agent. Själv funderade jag före beväringstjänsten på många frågor, så det har känts bra att kunna underlätta rekryternas anpassning till tjänstgöringen. Först diskuterade vi över nätet, och då rekryterna inledde sin tjänstgöring fortsatte vi ansikte mot ansikte i enheten, berättar Siro.