Gardesjägarregementet övar i Västra Nylands region

Gardesjägarregementet 3.9.2018 17.06 | Publicerad på svenska 4.9.2018 kl. 8.50
Pressmeddelande

Kehä 18 -försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Västra Nylands region 10.-14.9.2018. I övningen deltar en styrka på cirka 530 personer bestående av beväringar, reservister och stampersonal. Därtill deltar cirka 25 personer från olika statliga organisationer i övningen.

Avsikten med övningen är att utveckla truppernas prestationsförmåga och att försvara byggnader i Västra Nyland. I övningen ingår också samarbetsövning mellan myndigheter, vars ändamål är att träna och utveckla myndigheters samarbetsberedskap på lokal nivå.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning. Stampersonalen använder gula signalvästar ovanpå terrängdräkten. Trupperna som deltar i övningen finns i Ingå, Hangö och Lojo. Vid utbildningen av trupperna används utrustning för skjutövningar som kan förorsaka buller i närheten av platserna, där övningen äger rum.

Bullermeddelande

Följ med övningen i sociala medier: hashtaggarna #paikallispuolustus #kehä18 #kaartjr.

 

Evakueringsövning i Degerby, Ingå

Ingå kommun ordnar tillsammans med Gardesjägarregemente en evakueringsövning i Degerby, Ingå, på tisdag 11.9.2018. Övningen är en del av en samarbetsövning mellan olika myndigheter.

Målet med evakueringsövningen är, att träna och utveckla myndigheternas samarbetsberedskap i området Västra Nyland. Övningen genomförs som ett samarbete mellan Ingå kommun, Gardesjägarregementet, Västra Nylands räddningsverk, Polisinrättningen i Västra Nyland och Degerby byaråd.

Evakueringsövningen kan följas med i sociala medier under övningen på hashtaggarna #evakuointiharjoitus #evakueringsövning #degerbyevak


Lokalförsvar övas runt om i Finland