Gardesjägarregementet övar i Huvudstadsregionen

Gardesjägarregementet 26.8.2019 9.00
Pressmeddelande

Kehä 19 -försvarsövningen som leds av Gardesjägarregementet anordnas i Huvudstadsregionen 9.-13.9.2019. I övningen deltar en styrka på cirka 520 personer bestående av beväringar, reservister och stampersonal.

Avsikten med övningen är att utveckla truppernas prestationsförmåga, och att försvara objekt i Huvudstadsregionen.

Trupperna är utrustade med stridsutrustning. Målavdelningar kan också använda civila kläder. Stampersonalen använder gula signalvästar ovanpå terrängdräkten. Trupperna som deltar i övningen finns i Helsingfors (Sockenbacka, Munksnäs, Södra Haga, Gumtäkt och Hagnäs) och i Kervo. Vid utbildningen av trupperna används utrustning för skjutövningar som kan förorsaka buller i närheten av platserna där övningen äger rum. Se mer information.

Övningen kan följas i sociala medier på hashtaggarna #paikallispuolustus #kehä19 #kaartjr.