FI SV

Lediga tjänstgöringsplatser i Nylands brigad i januari 2019

Armén 24.5.2018 8.01
Pressmeddelande
Lediga tjänstgöringsplatser i Nylands brigad i januari 2019

Har du tänkt ansöka om ändring i tidpunkten för inledandet av beväringstjänsten? I den kontingent som inleder sin tjänst måndag 7.1.2019 har det blivit några platser lediga i Nylands brigad (Raseborg).

Om du vill inleda din beväringstjänst i Nylands brigad i januari nästa år kan du ansöka om ändring av kontingent eller tjänstgöringsplats via din egen regionalbyrå. Undervisnings- och utbildningsspråket i Nylands brigad är svenska.

Ansökan hittar du på Försvarsmaktens webbsida: puolustusvoimat.fi/asiointi/lomakkeet. Sänd ansökan till regionalbyrån så snabbt som möjligt, platserna fylls i den ordning ansökningarna kommer in.

Ytterligare information fås via kundtjänsten vid Nylands regionalbyrå (tfn 0299 422 211 eller per e-post: [email protected]).