Hoppa till innehåll
22.03.2023–23.03.2023

Vattajanniemi, Lochteå

Skjutningsmeddelande

Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri på Lochteå skjutområde den 22.–23.3.2023 mellan klockan 08.00–18.00. Den skjutande förvaltningsenheten är Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Det farliga områdets södra gräns börjar från Nikunpauha och fortsätter 13 km till väst. Det farliga områdets nordgräns börjar från Hevoskari och fortsätter 13 km till väst. Områdets östa gräns är Nikunpauha - Hevoskari.

Den ansvarande organisationen är Västra Finlands sjöbevakningssektion.

Tilläggsuppgifter tfn Tilläggsuppgifter tfn 0295 427 810 och under skjutningen VHF kanal 16.

´