Hoppa till innehåll
21.03.2023–24.03.2023

Obbnäs, Finska viken

Skjutningsmeddelande

Försvarsmakten skjuter Försvarsmakten skjuter med infanteri vapen i Obbnäs på följande tider 21. - 24.03.2023 klockan 08:00 - 22:00.

Det farliga området är 1,5 km avstånd i en sektor, vars vänstra gräns är Stuguviken - Getö,varifrån söderut och högra gräns är Bökarviken - Stora Ådgrundet, varifrån söderut.

Det skjutande truppförbandet är Kustbrigaden.

Tilläggsuppgifter tfn 0299 325 501.

´