Skip to content

Maavoimat kehittää arktista liikkuvuutta EU:n EDIDP hankkeessa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 1.7.2021 10.09
Tiedote
Telakuorma-auto talvisessa metsässä

Euroopan komissio on myöntänyt rahoitusta yhdeksän Euroopan maan maavoimien tulevaisuuden ajoneuvoratkaisujen kehittämiselle. Suomessa rahoitusta käytetään Maavoimien arktisen liikkuvuuden kehittämiseen hankkeessa, jossa etsitään korvaavaa ajoneuvoratkaisua vanhenevalle ja käytöstä poistuvalle nykyiselle telakuorma-autokalustolle.

Maavoimat kehittää ja turvaa joukkojensa liikkuvuutta Pohjois-Suomen alueella Arktinen liikkuvuus -hankkeella. Kehittämishankkeeseen liittyy kiinteästi Suomen johtama ja monikansallisena yhteistyönä tehtävä eurooppalainen puolustusteollinen yhteistyö.

Aiemmin marraskuussa 2020 yhdeksän EU-maata allekirjoitti aiesopimuksen tulevaisuuden panssaroitujen ajoneuvojen kehittämiseksi. Suomi, Belgia, Tanska, Latvia, Viro, Ranska, Saksa, Kreikka ja Espanja ovat tukeneet yhteisen eurooppalaisen teollisuuskonsortion projektiehdotusta (FAMOUS, European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems) kehittää innovatiivisia tulevaisuuden ajoneuvoratkaisuja, jotka parantavat uusien ja olemassa olevien panssaroitujen ajoneuvojen suorituskykyä. Kehitettävät teknologia-alueet liittyvät muun muassa liikkuvuuteen, energiatuotantoon, suojaukseen, tilannetietoisuuden kehittämiseen, autonomisuuteen, asejärjestelmän kehittämiseen sekä ylläpidettävyyden parantamiseen.

Euroopan komissio on nyt kesäkuussa 2021 myöntänyt teollisuuskonsortiolle yhdeksän miljoonan euron EU-rahoituksen maavoimien suorituskyvyn kehittämiseen liittyvässä hakukategoriassa. Teollisuuskonsortiota johtaa Patria, ja mukana on kaikkiaan 19 yritystä kyseisistä maista. Teollisuuskonsortio osallistui Euroopan puolustusteollisen kehittämisohjelman kilpailulliseen hakuun (European Defence Industrial Development Programme, EDIDP). EDIDP on Euroopan komission kaksivuotinen ohjelma, jonka tarkoituksena on parantaa EU:n puolustusteollisuuden kilpailukykyä. Ohjelma tukee EU:n budjettivaroin puolustusmateriaalin ja -teknologioiden kehittämistä. 

Suomessa rahoitusta käytetään arktisen liikkuvuuden kehittämiseen hankkeessa, jossa kehitetään korvaavaa ajoneuvoratkaisua vanhenevalle ja käytöstä poistuvalle nykyiselle telakuorma-autokalustolle. Maavoimien telakuorma-autokalusto on osin vanhentunutta ja tulossa elinkaarensa päähän viimeistään 2030-luvulla. Korvaavalla uudella ajoneuvoratkaisulla on tarkoitus luoda perusta tulevien vuosikymmenten pohjoisen liikkuvuuden suorituskyvylle. Kehittäminen perustuu pitkäjänteiseen ja perusteelliseen tutkimukseen sekä puolustusbudjettiin ja sen mukaiseen kehittämisohjelmaan.

-Arktisen alueen ja pohjoisen puolustuksen painoarvo on kasvanut. Varautuminen koko maan puolustamiseen edellyttää, että Maavoimilla on oltava kyky ennaltaehkäistä ja turvata sekä tarvittaessa puolustaa myös pohjoisia alueita, jalkaväen tarkastaja eversti Rainer Peltoniemi korostaa.

-Tarvitsemme pohjoisen vaativiin olosuhteisiin erinomaista taktista maastoliikkuvuutta sekä kykyä operoida nopeasti laajalla koko Pohjois-Suomen alueella. Uudelta ajoneuvolta vaaditaan erinomaista taktista- ja operatiivista liikkuvuutta. Hankkeella korvataan nykyiset käytössä olevat telakuorma-autot ja tuotetaan sekä rakennetaan pohjoisen alueen suorituskykyisimpien joukkojen uusi ajoneuvokalusto.
Tämä on tärkeä avaus Suomelle ja samalla merkittävä huomionosoitus myös EU:lta. Saamme hankkeen toteutukseen nyt myös EU-rahoitusta sekä laajempaa yhdeksän EU-maan osaamista. Tämä on ensimmäinen EDIDP-hanke, jossa Suomi toimii johtovaltiona. Hieno onnistuminen Puolustusvoimilta ja Patrian johtamalta teollisuuskonsortiolta, tiivistää eversti Rainer Peltoniemi. 

Maavoimat tiedottaa osaltaan hankkeen etenemisestä. 

Puolustusministeriö tiedotti asiasta 1.7.2021.

Lisätietoa telakuorma-autoista.

´