Skip to content

Maavoimien paikallispuolustusharjoitukset vahvistavat viranomaisyhteistyötä ja valmiutta

Maavoimat
Julkaisuajankohta 25.8.2021 13.41
Tiedote
Viranomaisia paikallispuolustusharjoituksessa

Puolustusvoimat harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä eri puolilla Suomea 3.–11.9.2021. Harjoituksiin osallistuu Puolustusvoimien lisäksi useita eri viranomaisia. Harjoittelulla vahvistetaan paikallispuolustuksen valmiutta vastata turvallisuustilanteen äkillisiin muutoksiin ja kehitetään viranomaisten yhteistyötä häiriötilanteissa.

Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään yhteensä viisi ympäri Suomen. Harjoituksiin osallistuu noin 5 500 henkilöä. Harjoituksissa on mukana Puolustusvoimien henkilökuntaa, reserviläisiä, varusmiehiä sekä eri viranomaisten ja järjestöjen edustajia. 

Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Ne muodostuvat toiminta-alueensa hyvin tuntevista, aktiivisista reserviläisistä ja Puolustusvoimien henkilökunnasta, joiden koulutus ja varustus on räätälöity tehtävän mukaan. Paikallisjoukoilla turvataan yhteiskunnan tärkeät toiminnot kaikissa tilanteissa ja ehkäistään häiriöiden leviäminen laajemmalle alueelle. Paikallisjoukkojen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi joukkojen perustaminen ja tukeminen, erilaiset taistelutehtävät, alueiden valvonta, kohteiden suojaaminen sekä yhteistoiminta muiden viranomaisten ja kuntien kanssa. 

– Paikallisjoukkojen tehtävät ovat erittäin monipuolisia ja vaativia. Niissä tarvitaan paikallistuntemusta, laajaa osaamista viranomaisyhteistyöstä ja nykyaikaisesta toimintaympäristöstä sekä kykyä monipuolisiin taistelutehtäviin. Kaikissa tehtävissä tarvitaan myös vahvasti reserviläisten laaja-alaista siviiliosaamista paikallistasolla. Reserviläisten rooli paikallisjoukkojen toiminnassa on merkittävä, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö prikaatikenraali Tero Ylitalo

Pohjoisen paikallispuolustusharjoituksen yhteydessä harjoitellaan myös valmiusrakentamista, kuten suojautumiseen liittyvän maanrakentamisen toimintamalleja. Maavoimien joukko-osastot laativat vuoden 2022 kuluessa valmiusrakentamisen harjoitteluun liittyen vuokrasopimuksia yksityisten maan- ja kiinteistönomistajien kanssa. Sopimukset ovat aiesopimuksia, joilla mahdollistetaan sotilaallinen harjoittelu kyseisillä kohteilla erikseen sovittaessa. Sopimukset ovat määräaikaisia, ja niiden tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Paikallispuolustusharjoitukset ovat Puolustusvoimien toimintasuunnitelman mukaisia. Maavoimien harjoitustoiminta perustuu poikkeusolojen tehtäviin sekä joukkojen suorituskyvyn ja osaamisen kehittämiseen. Paikallispuolustusharjoitukset näkyvät asutuskeskuksissa, ja niissä liikkuu runsaasti sotilasajoneuvoja. Osaan harjoituksista liittyy myös lentotoimintaa. Harjoitusjoukot käyttävät sivullisille vaarattomia, mutta melua aiheuttavia paukkupatruunoita.

Harjoituksissa noudatetaan valtioneuvoston ja THL:n antamia suosituksia koronavirusepidemian hallitsemiseksi. Harjoitusten toteuttamisessa huomioidaan lisäksi Puolustusvoimien koronavirusepidemian mukaiset valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rajoitteet. Harjoituksen järjestävä joukko-osasto ohjeistaa harjoitukseen saapuvia reserviläisiä tarkemmin suojautumistoimista. Reserviläinen, tule vain terveenä harjoitukseen! Jos sairastut ennen harjoitusta, ota heti yhteyttä omaan aluetoimistoosi

Syksyn paikallispuolustusharjoitukset

Pohjoinen 2/2021 (Kainuu ja Lappi 2021)

 • harjoituksen ajankohta: 3.–10.9.2021
 • harjoitusalue: Kainuu, Lappi
 • joukkoja noin 1 400 henkilöä
 • noin 180 ajoneuvoa
 • osallistuvat viranomaiset: Poliisi, Rajavartiolaitos, Pelastuslaitos, Kainuun sote, Kajaanin kaupunki, Lapin sairaanhoitopiiri, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Lapin aluehallintovirasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • harjoituksen johtaja: eversti Jukka Kotilehto
 • harjoituksen tiedottajat: Satu Hujanen (Kainuu), puh. 0299 451 113, [email protected] ja tiedottaja Taina Pirinen (Lappi), puh. 0299 452 346, [email protected]

Kehä 2/2021

 • harjoituksen ajankohta: 5.–10.9.2021
 • harjoitusalue: pääkaupunkiseutu
 • joukkoja noin 500 henkilöä
 • noin 150 ajoneuvoa
 • osallistuvat viranomaiset: Helsingin pelastuslaitos, Helsingin poliisilaitos
 • harjoituksen johtaja: eversti Vesa Laitonen
 • harjoituksen tiedottaja: Lotta Laaksonen, puh. 0299 421 233, [email protected]

Rauma 2021

 • harjoituksen ajankohta: 3.–11.9.2021
 • harjoitusalue: Varsinais-Suomi, Satakunta, Pohjanmaa
 • joukkoja noin 900 henkilöä
 • noin 180 ajoneuvoa
 • osallistuvat viranomaiset: Poliisi, Keskusrikospoliisi, Pelastuslaitos, Länsi-Suomen merivartiosto, Tulli, Satasairaala, Rauman kaupunki
 • harjoituksen johtaja: everstiluutnantti Aki Mustonen
 • harjoituksen tiedottaja: Sampo Collander, puh. 0299 443 304, [email protected]

Etelä-Kymi 2021

 • harjoituksen ajankohta: 4.–10.9.2021
 • harjoitusalue: Kymenlaakso
 • joukkoja noin 2 200 henkilöä
 • noin 180 ajoneuvoa
 • osallistuvat viranomaiset: Kaakkois-Suomen rajavartiosto, Suomenlahden merivartiosto, Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Tulli, Haminan kaupunki, Kotkan kaupunki, Lappeenrannan kaupunki
 • harjoituksen johtaja: eversti Petri Olli
 • harjoituksen tiedottaja: Päivi Visuri, puh. 0299 431 107, [email protected]

Kanta-Häme 2021

 • harjoituksen ajankohta: 4.–10.9.2021
 • harjoitusalue: Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Keski-Suomi 
 • joukkoja noin 570 henkilöä
 • noin 90 ajoneuvoa
 • osallistuvat viranomaiset: Hämeen poliisilaitos, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Hämeen ELY-keskus
 • harjoituksen johtaja: eversti Oula Asteljoki
 • harjoituksen tiedottaja: Kirsi Lehto, puh. 0299 442 414, [email protected]

Lue lisää paikallispuolustusharjoituksista! 

´