Paikallispuolustusharjoitukset 1/2019

Maavoimat harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä Kymenlaaksossa, Lapissa, Pirkanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 25.2.–8.3. ja 2.-22.5.2019.

Harjoituksiin osallistuu yhteensä noin 3 400 varusmiestä, reserviläistä ja palkattuun henkilökuntaan kuuluvaa sotilasta ja lisäksi noin 500 ajoneuvoa. Harjoitusten keskiössä ovat haastavat valvonta- ja suojaustehtävät sekä viranomaisyhteistyö.

Paikallispuolustusharjoituksilla parannetaan joukkojen suorituskykyä ja osaamista paikallisympäristössä. Harjoitusten painopiste on paikallisjoukkojen johtamisen, valmiuden ja varustuksen kehittämisessä.

Porin prikaati järjestää Army West -harjoituksen Satakunnassa 2.–22.5.2019. Harjoitukseen osallistuu yhteensä lähes 450 sotilasta. Harjoitustoiminta näkyy Porin ja Kankaanpään alueilla. Tavoitteena on kehittää henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten osaamista paikallispuolustuksen tehtävissä.

Paikallispuolustusharjoitukset pähkinänkuoressa

 • Paikallispuolustusharjoituksia järjestetään Maavoimissa kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä) koko Suomen alueella.
 • Harjoitusten teemat ja painotukset vaihtelevat harjoituksittain sen mukaan, mitä osa-alueita halutaan painottaa tai millä paikkakunnalla harjoitellaan. Yleisiä harjoitusten tavoitteita ovat mm
  • Tilannekuvan jakaminen eri viranomaisten välillä ja yhteisen tilannekuvan muodostaminen
  • Johtaminen, tiedonvaihto ja yhteistoiminta eri johtokeskusten välillä
  • Toiminta moniviranomaistilanteissa, niiden käytännön johtaminen, tiedonvaihto ja raportointi
  • Henkilöstön harjaannuttaminen sekä varusmiesten ja reserviläisten kouluttaminen paikallispuolustustehtäviin
  • Valmiuden ja puolustuskyvyn luominen ja harjoittelu paikallistasolla
  • Maakunnallisen/paikallisen johtokeskuksen perustaminen

Harjoituskalusto puhdistetaan ja desinfioidaan Army Westissä
Porin prikaati

Harjoituskalusto puhdistetaan ja desinfioidaan Army Westissä

Army West -harjoituksessa ulkomailta saapuva kalusto valmistellaan tällä viikolla alkavaan Maavoimien mekanisoituun Arrow19 -harjoitukseen.
6.5.2019 | 13.02
Porin prikaati harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä Satakunnassa
Maavoimat

Porin prikaati harjoittelee paikallispuolustuksen tehtäviä Satakunnassa

Porin prikaati järjestää Army West -harjoituksen Porissa ja Kankaanpäässä 2.–22.5.2019. Harjoitukseen osallistuu yhteensä lähes 450 sotilasta. Tavoitteena on kehittää henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten osaamista paikallispuolustuksen tehtävissä. Harjoituksen johtaa eversti Asko Valta.
26.4.2019 | 9.10
Pirkanmaa 19 -paikallispuolustusharjoitus on päättynyt
Maavoimat Panssariprikaati

Pirkanmaa 19 -paikallispuolustusharjoitus on päättynyt

Harjoitukseen osallistuneet reserviläiset ovat kotiutuneet ja mukana ollut Sotilaspoliisikomppania Panssariprikaatista on sekin palannut kotivaruskuntaan: nyt on aika huoltaa itsensä sekä harjoituksessa mukana ollut materiaali varastointikuntoon. Huollon jälkeen varusmiehet saavat vielä harjoituspalautteen, jonka jälkeen taistelijat siirtyvät lomatarkastusten kautta ansaituille viikonloppuvapaille.
8.3.2019 | 13.03
Uusikaupunki 19 -harjoituksessa reserviläiset kouluttavat varusmiehiä
Porin prikaati

Uusikaupunki 19 -harjoituksessa reserviläiset kouluttavat varusmiehiä

Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa tällä viikolla näkynyt paikallispuolustusharjoitus Uusikaupunki 19 testasi paikallispataljoonan toimintoja. Mukana on ollut reserviläisten lisäksi varusmiehiä ja Puolustusvoimien palkattua henkilökuntaa sekä alueella toimivia viranomaisia. Tällä kertaa harjoituksessa varusmiesten koulutusvastuussa ovat olleet myös reserviläiset.
7.3.2019 | 19.52
Kehä 19 -paikallispuolustusharjoituksen keskiössä on yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa
Kaartin jääkärirykmentti

Kehä 19 -paikallispuolustusharjoituksen keskiössä on yhteistoiminta muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa

Pääkaupunkiseudulla käydyt paikallispuolustusharjoitukset ovat painottuneet etsintä- ja kiinniottotehtäviin sekä kohteen- ja henkilönsuojaustehtäviin, joita on harjoiteltu yhteistoiminnassa muun muassa poliisin ja Yleisradion kanssa. Yhteistoiminnan jatkuvalla harjoittelulla varmistetaan vaativien virka-aputehtävien sujuva toteutuminen.
7.3.2019 | 14.57
Pirkanmaa 19 - viranomaisyhteistyötä monella tasolla
Maavoimat Panssariprikaati

Pirkanmaa 19 - viranomaisyhteistyötä monella tasolla

Pirkanmaa 19 -paikallispuolustusharjoitukseen on mahtunut viranomaisyhteistyötä eri tasoilla - on istuttu yhteisen pöydän ääreen ja pohdittu toimivia viranomaisyhteistyön toimintamalleja sekä ihan käytännössä yhdistetty viranomaisten välineet ja voimat, kun yhteisen uhan torjunta on näin edellyttänyt.
7.3.2019 | 12.51
Suuronnettomuusharjoitus Kouvolan kemikaaliratapihalla
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti

Suuronnettomuusharjoitus Kouvolan kemikaaliratapihalla

Keskiviikkona 6.3.2019 kello 10.00 112 Suomi sovellus antaa kännykkään vaaratiedotteen: ”Kouvolan kemikaaliratapihalla on käynnistynyt suuronnettomuusharjoitus. Alueella liikkuu hälytysajoneuvoja, ratapiha-alueella sivullisten kulkeminen kielletty…”
6.3.2019 | 18.16
Onnettomuusharjoituksen pelastustoimintaa viranomaisten yhteistyöllä
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti

Onnettomuusharjoituksen pelastustoimintaa viranomaisten yhteistyöllä

Kymi 119 -paikallispuolustusharjoitus näkyi Utin Haukkasuolla tiistaina. Kuvitellussa tilanteessa NH90-kuljetushelikopteri törmäsi maahan ja käynnisti pelastusoperaation.
6.3.2019 | 13.55
Paikallispuolustus - paikallista osaamista kautta koko maan
Maavoimat Panssariprikaati

Paikallispuolustus - paikallista osaamista kautta koko maan

Paikallispuolustus on osa Suomen puolustusjärjestelmää. Paikallispuolustus toteutetaan paikallisjoukoilla. Paikallisjoukot ovat paikallisia toimijoita, jotka tuntevat oman alueensa erityispiirteet. Nämä joukot organisoidaan poikkeusoloissa paikallispataljooniksi, jotka perustetaan valmiutta kohotettaessa.
4.3.2019 | 18.54
Papu-harjoituksessa jumpataan tilannekuvaa, toimivaltuuksia ja johtamista
Kainuun prikaati

Papu-harjoituksessa jumpataan tilannekuvaa, toimivaltuuksia ja johtamista

Tyypillinen tapahtuman käsikirjoitus voi olla paikallispuolustusharjoituksessa (papu) seuraava: liikenteen solmukohdassa, esimerkiksi lentokentällä tai rautatieaseman ratapihalla havaitaan onnettomuus, josta satunnainen kansalainen soittaa hälytyskeskukseen. Annettujen havaintojen perusteella paikalle hälytetään pelastuslaitos ja ensihoito.
28.2.2019 | 14.16
7.3.2019
Kymi 119 - Jalkaväki eteni maaston ja kelin tahdissa
Karjalan prikaati Utin jääkärirykmentti
19.2.2019
Kymi 119 -paikallispuolustusharjoitus Kouvolan alueella
Karjalan prikaati Maavoimat Utin jääkärirykmentti
18.2.2019
Viranomaiset harjoittelevat yhteistoimintaa Pohjois-Suomessa
Jääkäriprikaati Kainuun prikaati

Seuraa harjoitusta!

#paikallispuolustus

 Facebook.com/maavoimat
 
Twitter.com/maavoimat @maavoimat
 Instagram.com/puolustusvoimat.fi

Yhteystiedot

Army West
Annu Porttila
puh. 0299 443 303
[email protected]

Kehä 19
Maarit Aho
puh. 0299 421 233
[email protected]

Kymi 119
Päivi Visuri
puh. 0299 431 107
[email protected]

Lappi 19
Taina Pirinen
puh. 0299 452 111
[email protected]

Oulu 19
Satu Hujanen
puh. 0299 451 113
[email protected]

Pirkanmaa 19
Kirsi Lehto
puh. 0299 442 414
[email protected]

Uusikaupunki 19
Sanna Närä
puh. 0299 441 302
[email protected]

Paikallispuolustusharjoitukset 1/2019:

Harjoituksen nimi

Ajankohta

Harjoitusalueet

Joukkoja

Ajoneuvoja

Johtava joukko-osasto

Army West

2.–22.5.2019

Pori ja Kankaanpää

n. 450 henkilöä   Porin prikaati

Kehä 19

4.–8.3.2019

Pääkaupunkiseutu (Helsinki, Vantaa)

n. 520 henkilöä

n. 100 ajoneuvoa

Kaartin jääkärirykmentti

Kymi 119

4.–8.3.2019

Kouvolan seutu (myös helikopterilentotoimintaa)

n. 1 500 henkilöä

n. 130 ajoneuvoa, helikoptereita

Karjalan
prikaati

Lappi 19

25.2.–1.3.2019

Kemi

n. 600 henkilöä

n. 100 ajoneuvoa

Kainuun
prikaati

Oulu 19

25.2.–1.3.2019

Oulu

Pirkanmaa 19

4.–8.3.2019

Tampere

n. 170 henkilöä

n. 50 ajoneuvoa

Panssariprikaati

Uusikaupunki 19

1.–8.3.2019

Uusikaupunki, Laitila, Pyhäränta, Turku, Säkylä

n. 600 henkilöä

n. 100 ajoneuvoa

Porin
prikaati