Hoppa till innehåll

Arméns lokala försvarsövningar stärker myndighetssamarbetet och beredskapen

Armén
Utgivningsdatum 25.8.2021 13.41
Pressmeddelande
Viranomaisia paikallispuolustusharjoituksessa

Försvarsmakten övar lokalförsvarets uppgifter runt om i Finland under perioden 3.–11.9.2021. Utöver Försvarsmakten deltar också flera olika myndigheter i övningarna. Övningarna stärker lokalförsvarets beredskap att svara på plötsliga förändringar i säkerhetsläget och utvecklar myndigheternas samarbete i störningssituationer.

Totalt arrangeras fem lokalförsvarsövningar runt om i Finland. I övningarna deltar ca 5 500 personer. Försvarsmaktens personal, reservister, beväringar och representanter för olika myndigheter och organisationer deltar i övningarna. 

De lokala trupperna är krigstida trupper som används för lokala strids- och stöduppgifter. De består av aktiva reservister med god lokalkännedom och Försvarsmaktens personal, vars utbildning och utrustning är skräddarsydd för uppgiften. Med hjälp av lokaltrupperna tryggas samhällets vitala funktioner i alla lägen samtidigt som man förhindrar att störningarna sprider sig till ett större område. Till lokaltruppernas uppgifter hör t.ex. av att uppställa och stöda trupper, olika stridsuppgifter, bevakning av områden, objektskydd samt samverkan med övriga myndigheter och kommuner.

– Lokaltruppernas uppgifter är mycket mångsidiga och krävande. De förutsätter god lokalkännedom, omfattande kompetens inom myndighetssamarbete och moderna verksamhetsmiljöer samt förmåga att utföra mångsidiga stridsuppgifter. För alla uppgifter behövs också reservisternas breda civila kompetens på lokalnivå. Reservisterna spelar en betydande roll i lokaltruppernas verksamhet, konstaterar Arméns operationschef, brigadgeneral Tero Ylitalo.

I samband med lokalförsvarsövningen i norr övas också handlingsmodeller för byggarbeten för beredskap, t.ex. anläggande av skyddskonstruktioner. Arméns truppförband ingår under 2022 hyresavtal med privata mark- och fastighetsägare gällande övning av byggarbeten för beredskap. Avtalen är intentionsavtal som möjliggör militära övningar vid ifrågavarande objekt enligt särskild överenskommelse. Avtalen är tidsbundna och bygger på frivillighet. 

Lokalförsvarsövningarna arrangeras i enlighet med Försvarsmaktens verksamhetsplan. Arméns övningsverksamhet bygger på uppgifterna under undantagsförhållanden samt på att stärka truppernas prestationsförmåga och kompetens. Lokalförsvarsövningarna kommer att synas i tätorter i och med att ett stort antal militära fordon rör sig där. En del av övningarna omfattar också flygverksamhet. Övningstrupperna kommer att använda smällpatroner som orsakar buller men som i övrigt är ofarliga för utomstående.

Under övningarna följs statsrådets och Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer gällande hanteringen av coronavirusepidemin. Vid genomförandet av övningarna beaktas dessutom Försvarsmaktens nationella, regionala och lokala begränsningar gällande coronavirusepidemin. Det truppförband som står för arrangemangen ger reservisterna som anländer till övningen närmare instruktioner om vilka skyddsåtgärder som gäller. Reservist - delta i övningen bara om du är frisk! Om du insjuknar innan övningen ska du omgående kontakta din regionalbyrå

Höstens lokalförsvarsövningar 

Pohjoinen 2/2021 (Kainuu ja Lappi 2021)

 • tidpunkt för övningen: 3.–10.9.2021
 • övningsområde: Kajanaland, Lappland
 • truppernas antal: ca 1 400 personer
 • antalet fordon: ca 180 fordon
 • myndigheter som deltar: Polisen, Gränsbevakningsväsendet, Räddningsväsendet, Kajanalands samkommun för social- och hälsovård (Kainuun sote), Kajana stad, Lapplands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Norra Finland, regionförvaltningsverket i Lappland, NTM-centralen i Norra Österbotten 
 • övningsledare: överste Jukka Kotilehto
 • övningens informatörer: Satu Hujanen (Kajanaland), tfn 0299 451 113, [email protected] och informatör Taina Pirinen (Lappland), tfn 0299 452 346, [email protected]

Kehä 2/2021

 • tidpunkt för övningen: 5.–10.9.2021
 • övningsområde: huvudstadsregionen
 • truppernas antal: ca 500 personer
 • antalet fordon: ca 150 fordon 
 • myndigheter som deltar: Polisen, Räddningsväsendet
 • övningsledare: överste Vesa Laitonen
 • övningens informatör: Lotta Laaksonen, tfn 0299 421 233, [email protected]

Rauma 2021

 • tidpunkt för övningen: 3.–11.9.2021
 • övningsområde: Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten
 • truppernas antal: ca 900 personer
 • antalet fordon: ca 180 fordon
 • myndigheter som deltar: Polisen, Centralkriminalpolisen, Räddningsväsendet, Västra Finlands sjöbevakningssektion, Tullen, Satakunta sjukvårdsdistrikts samkommun (Satasairaala), Raumo stad
 • övningsledare: överstelöjtnant Aki Mustonen
 • övningens informatör: Sampo Collander, tfn 0299 443 304, [email protected]

Etelä-Kymi 2021

 • tidpunkt för övningen: 4.–10.9.2021
 • övningsområde: Kymmenedalen
 • truppernas antal: ca 2 200 personer
 • antalet fordon: ca 180 fordon
 • myndigheter som deltar: Gränsbevakningsväsendet, Finska vikens sjöbevakningssektion, Polisen, Räddningsväsendet, NTM-centralen, Kymmenedalens samkommun för social- och hälsovård, Tullen, Fredrikshamn stad, Kotka stad, Villmanstrand stad
 • övningsledare: överste Petri Olli
 • övningens informatör: Päivi Visuri, tfn 0299 431 107, [email protected]

Kanta-Häme 2021

 • tidpunkt för övningen: 4.–10.9.2021
 • övningsområde: Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland 
 • truppernas antal: ca 570 personer
 • antalet fordon: ca 90 fordon
 • myndigheter som deltar: Polisinrättningen i Tavastland, Centrala Tavastlands räddningsverk, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, NTM-centralen i Tavastland
 • övningsledare: överste Oula Asteljoki
 • övningens informatör: Kirsi Lehto, tfn 0299 442 414, [email protected]
´