Skip to content

Maavoimien harjoitus Vigilant Knife Pohjois-Suomessa

Maavoimat
Julkaisuajankohta 25.8.2022 14.18
Tiedote

Maavoimien taisteluharjoitus Vigilant Knife järjestetään Pohjois-Suomessa Rovaniemen ja Rovajärven alueella 29.8.-2.9.2022. Kansainvälisiä kumppaneita osallistuu harjoitukseen Ruotsista ja Iso-Britanniasta.

Pääosan Maavoimien harjoitusjoukosta muodostavat Jääkäriprikaati, Kainuun prikaati ja Karjalan prikaati. Osallistujia on myös Maavoimien esikunnasta, Kaartin jääkärirykmentistä, Porin prikaatista ja Lapin rajavartiostosta. Harjoitukseen osallistuu noin 200 henkilökuntaan kuuluvaa ja noin 1 300 varusmiestä ja reserviläistä. Harjoituksen johtaa maavoimien valmiuspäällikkö eversti Kari Kaakinen

Ruotsista harjoitukseen osallistuu noin 880 henkilöä ja Iso-Britanniasta 80 henkilöä. Ruotsalainen joukko siirtyy Rovajärvelle Pohjois-Ruotsista ja brittiläinen joukko Santahaminasta 26.-27.8. aikana. 

Harjoituksen tavoitteena on lisätä taktista ja teknistä yhteensopivuutta sekä parantaa kykyä ottaa vastaan Ruotsin maavoimien joukkoja Pohjois-Suomeen ja järjestää näiden joukkojen tarvitsema isäntämaatuki.

Harjoituskokonaisuus kuuluu Maavoimien kesän 2022 täydentävään kansainväliseen harjoitus- ja koulutustoimintaan.

´