Hoppa till innehåll

Arméns övning Vigilant Knife i norra Finland

Armén
Utgivningsdatum 25.8.2022 14.18
Pressmeddelande

Arméns stridsövning Vigilant Knife ordnas i norra Finland i Rovaniemi- och Rovajärviområdena 29.8 - 2.9.2022. Internationella partners från Sverige och Storbritannien kommer att delta i övningen.

Största delen av arméns övningsstyrka består av Jägarbrigaden, Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Det finns också deltagare från Arméstaben, Gardesjägarregementet, Björneborgs brigad och Lapplands gränsbevakningssektion. I övningen deltar cirka 200 till den anställda personalen tillhörande personer och cirka 1 300 beväringar och reservister. Övningen leds av arméns beredskapschef, överste Kari Kaakinen

Cirka 880 personer från Sverige och 80 från Storbritannien kommer att delta i övningen. De svenska trupperna kommer att förflytta sig till Rovajärvi från norra Sverige och de brittiska trupperna från Sandhamn under tiden 26 - 27.8. 

Syftet med övningen är att öka den taktiska och tekniska kompatibiliteten och att förbättra förmågan att ta emot svenska armétrupper till norra Finland och att ordna det värdlandsstöd som dessa trupper behöver.

Övningen är en del av arméns kompletterande internationella övnings- och övningsverksamhet sommaren 2022.

´